22 maja 2011
Konferencja Informacyjna zorganizowana pod patronatem Ambasady w Szwajcarii

ZAPROSZENIE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX zaprasza na Konferencję Informacyjną zorganizowaną pod patronatem Ambasady Szwajcarii, która odbędzie się:

13 kwietnia 2011 roku (środa) o godz. 10.00

 

w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, sala 316

Konferencja ma na celu promowanie tworzenia partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski. Uczestnikom Konferencji przybliżymy zasady ubiegania się o środki z Funduszu Stypendialnego, jak również praktyczne i prawne aspekty wyjazdu do Szwajcarii.

Wśród prelegentów znajdą się pracownicy Ambasady Szwajcarii w Warszawie, Funduszu Stypendialnego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Doktorantów EURODOC, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz beneficjent projektu zrealizowanego w ramach fazy pilotażowej programu.

Konferencja zakończy się praktycznymi warsztatami dotyczącymi wypełniania wniosków aplikacyjnych do Funduszu Stypendialnego w ramach zbliżającego się jesiennego naboru wniosków. 

Spotkanie skierowane jest do studentów studiów doktoranckich, młodych naukowców i badaczy zatrudnionych na polskich uczelniach wyższych, w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz krajowych instytucji badawczych, którzy są zainteresowani współpracą naukową i wyjazdem do Szwajcarii na projekt badawczy. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie

 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/e97906a88208f60ce50baa19cae19975

 

do dnia 11 kwietnia 2011 roku do godz. 14:00 włącznie.

 

UWAGA: Decyduje kolejność zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, poza automatycznym powiadomieniem po dokonaniu rejestracji, otrzyma również indywidualnie na podany adres e-mail informację potwierdzającą uczestnictwo w konferencji najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2011.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych konferencją prosimy o kontakt z Panem Mateuszem Mackiewiczem na adres: mmackiewicz@frse.org.pl lub pod nr telefonu 022 4631475

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość utworzona: 27 marca 2011 22:18, autor: Beata Machula
Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2011 21:34, wykonana przez: Beata Machula
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej