1 września 2010
Meksykańskie Stany Zjednoczone

Zasady i warunki współpracy określa Trzeci Program Wykonawczy do Umowy o Współpracy w Dziedzinie Edukacji i Kultury między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych na lata 2010 - 2014. Program przewiduje przyznanie do siedmiu (7) stypendiów na realizację studiów na poziomie policencjackim: magisterskich, doktoranckich, podyplomowych lub pobytów badawczych – pięć od stycznia 2011 i dwa od sierpnia 2011
Oferta skierowana jest do studentów znających biegle język hiszpański i posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnią ocen równą co najmniej 8 w skali od 1 do 10.
Kandydatura musi zostać zaakceptowana przez meksykańską instytucję, w której kandydat chciałby studiować.
Wymagania, które muszą spełnić kandydaci, opisane szczegółowo w dokumencie „Convocatoria 2011”, dostępne są na stronie internetowej http://www.sre.gob.mx/becas/
Kandydat musi powrócić do swojego kraju po zakończeniu okresu objętego stypendium, przynajmniej na czas równy okresowi spędzonemu w Meksyku.
Termin składania wniosków do Biura: 22.09.2010 r.

Stypendia wypłaca strona meksykańska.

Poza 7 stypendiami przeznaczonymi dla polskich studentów, rząd Meksyku oferuje programy specjalne skierowane do badaczy i wykładowców uniwersyteckich, jak również dla tych, którzy chcą odbyć praktyki zawodowe lub rezydencje artystyczne. Stypendia oferowane w ramach programów wielostronnych i specjalnych, nie mają określonych limitów dla poszczególnych krajów.

Kandydatury na ww. stypendia należy przedłożyć w Ambasadzie Meksyku między 17 stycznia a 30 listopada 2011 roku. Wszystkie wymagania są opublikowane w języku hiszpańskim i angielskim na stronie www.sre.gob.mx
(Uwaga: Oferta stypendialna 2010 na programy specjalne jest nadal dostępna i pozwala na składanie wniosków do dnia 30 października 2010 roku)


Ambasada Meksyku
al. Jerozolimskie 123 A, piętro 20
02-017 Warszawa
tel. +48 22 311-29-00 wewn. 222/223
e-mail: embamex@embamex.pl

Informacje na temat programów specjalnych   

Wiadomość utworzona: 1 września 2010 08:43, autor: Beata Machula
Ostatnia modyfikacja: 1 września 2010 08:44, wykonana przez: Beata Machula
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej