16 czerwca 2010
Bezpłatne kursy j. niemieckiego oferowane przez DAAD

 

 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej  - DAAD oferuje 100 polskim studentom  wyjeżdżającym w ramach Erasmusa na niemieckie uczelnie w roku 2010/11 bezpłatny udział w kursach języka niemieckiego „on-line”. Kursy zostały przygotowane i są nadzorowane przez Deutsch-Uni Online (DUO), a finansowane są przez DAAD.

 

DAAD przekazała nam pulę „voucherów” umożliwiających pojedynczym studentom bezpłatny udział w kursie.

Ponieważ dysponujemy jedynie 100 miejscami, vouchery przekazujemy uczelniom, które wysłały do Niemiec największą liczbę studentów w roku 2008/09 (rok, z którego posiadamy pełne, potwierdzone dane). Vouchery zostaną Państwu przesłane jako załączniki e-mailem.

 

Prosimy umożliwić udział w kursie najbardziej zmotywowanym i rzetelnym studentom Erasmusa. Powinni oni zobowiązać się do udziału w pełnym kursie w systemie „on-line”.

Pojedynczy voucher to plik PDF z jednostkowym numerem oraz szczegółowymi instrukcjami dla studenta. Plik-voucher należy przesłać jednemu zakwalifikowanemu studentowi (nie jest możliwe przekazanie tego samego vouchera więcej niż jednemu studentowi).

 

Vouchery przeznaczone są jedynie dla studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa do Niemiec, a nie do innych krajów niemieckojęzycznych.

 

Po dokonaniu wyboru studentów, bardzo prosimy przysłać do nas zestawienie osób zakwalifikowanych przez Państwa na kursy „on-line”, zawierające: imię, nazwisko, adres e-mail (aktualny i sprawny).

 

Oferta i vouchery są ważne do 31 października 2010 r.

 

Dla Koordynatorów Wydziałowych - czytaj...

Dla studentów - czytaj...

 

Beata Skibińska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Foundation for the Development of the Education System

 

Biuro Programów Europejskich dla Szkolnictwa Wyższego

European Programmes: LLP-Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus

 

Wiadomość utworzona: 16 czerwca 2010 13:32, autor: Beata Machula
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2010 13:40, wykonana przez: Beata Machula
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej