11 sierpnia 2010
Erasmus 2010/2011 - nowe STAWKI !!!

Poniżej ustalona wysokość stypendium dla studentów PROGRAMU ERASMUS, obowiązujących przy wyjazdach w ramach programu LLP/Erasmus, w roku akademickim 2010/2011:
 
 
Wyjazdy typu SMS (studia):
 
Grupa I:       400,-  €/m-c        
Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wlk. Brytania
 
                    600,-  €/m-c        
Islandia, Lichtenstein, Norwegia
(dla wyjazdów nieobjętych stypendiami FSS)
 
Grupa II:      370,- €/m-c             
Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Włochy, Portugalia   
 
Grupa III:     350,- €/m-c         
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Turcja, Węgry
 
  • Kursy Językowe EILC (European Intensive Language Courses): 350,- /kurs

 

Wyjazdy typu SMP (praktyka) *:

 

Grupa I:        500,- €/m-c         

Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Szwecja, Wlk. Brytania

                     600,- €/m-c  

 

Grupa II:       450,- €/m-c             
Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Włochy, Portugalia   
 
Grupa III:      400,- €/m-c         
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Rumunia, Turcja, Węgry
 

*) pod kategorią SMP kwalifikowane są wyjazdy studentów na praktykę do firm, przedsiębiorstw, instytutów badawczych, jednostek badawczo-rozwojowych, itp. – NIE do uczelni partnerskiej Programu Erasmus. Wyjazdy do laboratoriów wydziałowych uczelni partnerskich w celu realizacji badań/projektu/itp., podlegają kategorii SMS.

 

Finansowanie przedłużeń pobytu na stypendiach SMS/SMP możliwe jedynie:

 

- dla studentów posiadających odpowiednią zgodę obu stron (tj. uczelni macierzystej i instytucji przyjmującej)

- do maksymalnej wysokości stawek odpowiednich kategorii podanych powyżej

- do wyczerpania środków finansowych objętych kontraktem 2010/2011

- decyduje kolejność potwierdzonych zgłoszeń otrzymanych przez Biuro RW4

 

 

Rozliczenie czasowe pobytu na stypendium:

 

- Przysługujący grant wyjazdowy rozliczany jest na podstawie odpowiednich potwierdzeń pobytu na stypendium Programu ERASMUS, wystawianych przez instytucję przyjmującą.

- Należne stypendium naliczane jest z dokładnością do 1 tygodnia (0,25 m-ca) wg schematu podanego w tabeli poniżej:

 

 CZYTAJ:

 

 ZARZĄDZENIE Nr 60/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego na Politechnice Śląskiej w latach 2007-2013.

 

 ZARZĄDZENIE Nr 61/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2010/2011.

 

Wiadomość utworzona: 3 sierpnia 2010 09:07, autor: Beata Machula
Ostatnia modyfikacja: 11 sierpnia 2010 14:33, wykonana przez: Beata Machula
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej