27 marca 2010
LLP/Erasmus na rok 2010/2011

Rozpoczęto przygotowania do realizacji mobilności akademickiej w kolejnym roku akademickim - zachęcamy Wydziały do jak najwcześniejszego przeprowadzenia procesu kwalifikacji studentów i pracowników na wyjazdy w ramach kontraktu uczelnianego Programu LLP/Erasmus na rok 2010/2011. Taki krok pozwoli m.in. na terminowe aplikowanie nominowanych studentów w uczelniach zagranicznych, gdzie ostateczne terminy zgłoszeń na najbliższy rok akademicki często upływają już w marcu i kwietniu br.

Przypominamy, że realizację Programu ERASMUS w naszej Uczelni, w tym obowiązujące terminy i dokumentację, reguluje odnośne Zarządzenie Rektora nr 107/2008/2009. Odrębne zarządzenie dot. zasad realizacji kontraktu 2010/2011, w tym zatwierdzenia wysokości stawek stypendialnych, zostanie sporządzone po uzyskaniu Kontraktu Uczelnianego na ten rok – do tego czasu można opierać się porównawczo na informacjach i stawkach dot. bieżącego roku akademickiego 2009/2010 (podane w Zarządzeniu Rektora nr 108/2008/2009):

Stawki przy wyjazdach na studia w roku akademickim 2009/2010

I grupa krajów:
Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wlk. Brytania
375 € / m-c

II grupa krajów:
Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
350 € / m-c

III grupa krajów:
Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
325 € / m-c

W kolejnym kontrakcie nie spodziewamy się większych zmian w wysokości przyznawanego dofinansowania. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Wykaz aktualnych umów do pobrania.

Wiadomość utworzona: 3 marca 2010 14:03, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2010 15:49, wykonana przez: Beata Machula
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej