26 marca 2018
STUDIA W KIRGISTANIE – ALATOO INTERNATIONAL UNIVERSITY

Partnerska uczelnia w Kirgistanie, Alatoo International University, zaprasza studentów do składania aplikacji na wyjazd na studia w ramach wymiany akademickiej w semestrze zimowym 2018/2019. Wyjazd do kirgiskiej uczelni odbywa się na podstawie umowy Memorandum of Understanding (MoU). W ramach wymiany akademickiej zakwalifikowany student zwolniony będzie z opłaty czesnego.

Wymagania stawiane kandydatom:
  - czynny status studenta na Politechnice Śląskiej;
  - w pełni ukończony co najmniej jeden rok studiów;
  - wysoka średnią ocen;
  - dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);
Ponadto wymogi formalne:
  - ważny paszport oraz zdjęcie paszportowe;
  - wyciąg ocen za wszystkie ukończone semestry studiów;
  - list rekomendacyjny;
  - oficjalne zgłoszenie kandydata przez Politechnikę Śląską;
  - CV w języku angielskim;
  - aplikacja (w tym program studiów) – z akceptacją wydziałowego koordynatora wymiany akademickiej i/lub prodziekana ds studenckich.
Strona internetowa uczelni partnerskiej: http://www.iaau.edu.kg/  

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia 16 kwietnia 2018 w Biurze Wymiany Akademickiej.

Wiadomość utworzona: 26 marca 2018 09:43, autor: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej