3 stycznia 2018
CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP PROGRAM – MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W CHINACH

W ramach przyznanego przez rząd Chin programu stypendialnego, jedna z wiodących chińskich uczelni tj. Xi'an Jiaotong University, zaprasza absolwentów co najmniej pierwszego cyklu studiów do składania aplikacji na studia magisterskie lub doktoranckie prowadzone w języku angielskim lub chińskim.

Osoby zainteresowane studiowaniem muszą posiadać ważny paszport i nie mogą być obywatelami Chin. Podczas aplikowania na dany cykl studiów należy spełnić kryterium wieku tj. mieć mniej niż 35 lat przy aplikacji na studia magisterskie oraz mniej niż 40 lat przy aplikacji na studia doktoranckie. Kandydaci nie mogą otrzymywać innego rodzaju stypendium oraz powinni cieszyć się dobrym zdrowiem.

W ramach przyznanego dofinansowania studenci mają opłacone czesne, zagwarantowane jest darmowe zakwaterowanie na kampusie uczelni, uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto studenci otrzymują miesięcznie wypłacane stypendium w wysokości 3000 CNY (st. magisterskie) i 3500 CNY (st. doktoranckie).

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. niezbędnych dokumentów aplikacyjnych oraz dostępnych programów studiów znajdują się na stronie: http://sie.xjtu.edu.cn/en/pages?cid=20&pid=5  lub bezpośrednio u osób kontaktowych tam wskazanych.

Oferta programów Uniwersytetu Xi'an Jiaotong prowadzonych w języku angielskim i chińskim.

Termin aplikacji upływa 28 lutego 2018 roku.

UWAGA: Termin zgłoszeń uczestników do Biura Wymiany Akademickiej, w celu rekomendacji aplikacji kandydatów do uczelni partnerskiej w Chinach, upływa 19 lutego 2018 roku. Aplikacje złożone bezpośrednio do uczelni partnerskiej, bez rekomendacji Politechniki Śląskiej, nie będą rozpatrywane.

Wiadomość utworzona: 4 grudnia 2017 14:22, autor: Krzysztof Gurgul
Ostatnia modyfikacja: 3 stycznia 2018 13:06, wykonana przez: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej