15 grudnia 2017
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza studentów i naukowców do składania wniosków stypendialnych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza studentów oraz naukowców do składania wniosków na wyjazdy w roku akademickim 2018/2019 oraz na wyjazdy w ramach szkół letnich i letnich kursów odbywających się latem 2018 roku. https://nawa.gov.pl/  

Celem wyjazdów stypendialnych w ramach umów dwustronnych i istniejącej współpracy bilateralnej między Polską a partnerami zagranicznymi jest nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.

Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (o ile nie znajduje się inna informacja w odniesieniu do danego kraju).Kandydaci powinni wykazać, że wyjazd związany będzie z realizacją zadań przedstawionych w planie badawczym lub liście motywacyjnym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego (nie dotyczy osób ze stopniem dr hab.)

Uczelnie i instytuty PAN przesyłają dokumenty do NAWA w terminie do 21 grudnia, chyba że znajduje się inna informacja w odniesieniu do konkretnego kraju. Decyduje data wpływu dokumentów do Agencji.

Szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej oraz procedury aplikacji są zamieszczone na stronie internetowej NAWA w podstronach, dotyczących wyjazdów do poszczególnych krajów.
  1. Oferta wyjazdowa dla studentów: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa
  2. Oferta wyjazdowa dla naukowców: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

Wiadomość utworzona: 15 grudnia 2017 13:11, autor: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej