9 października 2017
Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcje/działania wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich
Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym. Akcje/działania wspierające współpracę polskich uczelni z uczeln

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zaprasza na spotkanie, które adresowane jest do przedstawicieli szkół wyższych pragnących pogłębić wiedzę na temat możliwości oferowanych przez program Erasmus+ w zakresie współpracy z krajami pozaeuropejskimi, jak również do uczelnianych i wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+, którzy chcieliby pozyskać ogólne informacje o projektach centralnych, aby przekazać je społeczności akademickiej własnych uczelni. Udział w konferencji przedstawiciela Komisji Europejskiej specjalizującego się w projektach typu Jean Monnet stworzy dobrą okazję do lepszego ich poznania.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o następujących działaniach/akcjach programu Erasmus+:
    a) Jean Monnet (JMo);
    b) Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich (Capacity Building in Higher Education, CBHE);
    c) Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, EMJMDs);
    d) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (International Credit Mobility, ICM).
Spotkanie odbędzie się 7 listopada br. w Warszawie. Rejestracja trwa do 29 października br. i jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AkcjeCentralne  

Program spotkania

Wiadomość utworzona: 9 października 2017 10:54, autor: Krzysztof Gurgul
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Działu Współpracy z Zagranicą - Sekcja Wymiany Międzynarodowej