European Student Card Initiative

Czym jest European Student Card Initiative?
Europejska inicjatywa na rzecz utworzenia legitymacji studenckiej, która umożliwi każdemu studentowi łatwą, bezpieczną identyfikację i rejestrację elektroniczną w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie podczas mobilności zagranicznej. Inicjatywa ta ma na celu uproszczenie wymiany dokumentów i pracy administracyjnej za pośrednictwem platformy online (aplikacji). Nowa forma pozwoli również na łatwe udostępnianie danych dotyczących mobilności oraz promowania uczestnictwa studentów w działaniach edukacyjnych i kulturalnych zgodnie z wizją utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji zaplanowanego na koniec roku 2025.

Organizacja opracuje punkt kompleksowej obsługi za pośrednictwem aplikacji mobilnej Erasmus +, umożliwiając studentom zarządzanie wszystkimi etapami administracyjnymi związanymi z mobilnością - przed, w trakcie i po ich pobycie. Platforma ułatwi dostęp do wszystkich danych i informacji związanych z wymianą zagraniczną. Pełne wdrożenie inicjatywy planowane jest do końca roku 2021 r. W momencie uruchomienia tej platformy, instytucje szkolnictwa wyższego realizujące program Erasmus + będą mogły korzystać z programu Erasmus bez papieru w celu wymiany danych na temat mobilności studentów.

Wdrażanie inicjatywy:
2021 - zarządzanie umowami międzyinstytucjonalnymi i umowami o nauczaniu online
2022 – przyjmowanie i wysyłanie nominacji oraz akceptacji studentów
2023 - wymiana transkryptów / zapisów związanych z mobilnością studentów

Zalety posiadania Europejskiej Legitymacji Studenckiej

Student:
  • Łatwy i szybki dostęp do materiałów przed rozpoczęciem mobilności, rejestracja online oraz automatyczne przeliczanie punktów ECTS
  • Dostęp do informacji o obiektach rekreacyjnych i rozrywkowych na terenie uczelni przyjmującej, takich jak : biblioteki, centra studenckie, transport miejski i zakwaterowanie
  • Zniżki w instytucjach kulturalnych w całej UE
Instytucje i Uczelnie wyższe:
  • Zarządzanie online całym procesem mobilności - od wyboru studentów po uznanie punktów ECTS
  • Internetowa identyfikacja studentów, uproszczona i bezpieczna wymiana danych studentów - w tym dokumentacji akademickiej - między uczelniami wyższymi
  • Zmniejszone obciążenie administracyjne związane z mobilnością studentów
Inicjatywa dotycząca europejskiej legitymacji studenckiej
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
European Student Card Initiative