CEI – Central European Initiative

Central European Initiative (CEI) czyli Inicjatywa Środkowoeuropejska składa się z 18 państw członkowskich: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Włochy, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina. Inicjatywa Środkowoeuropejska powstała w 1989 r. jako międzyrządowe forum polityczne, gospodarcze i kulturalne państw członkowskich. Głównym celem CEI była pomoc w transformacji krajów Europy Środkowej i ich przybliżenie do UE. Inicjatywa Środkowoeuropejska dysponuje funduszami, które są wykorzystywane do wspierania projektów w różnych sektorach działalności. Central European Initiative współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, m.in. z OECD, Radą Europy, OBWE, EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), Bankiem Światowym, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, a także z regionalnymi podmiotami.


KONTAKT:
CEI Secretariat

Via Genova 9
34121 Trieste
Italy
Tel.: +39 040 7786 777
Fax: +39 040 360 640
e-mail: cei@cei.int, info@cei.int  

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie CEI: http://www.cei.int  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
CEI – Central European Initiative