Uniwersytet w Cranfield
(Cranfield University www.cranfield.ac.uk) to jedna z czołowych uczelni badawczych w Wielkiej Brytanii. Nietypową cechą tego uniwersytetu jest kształcenie wyłącznie na dwusemestralnych studiach magisterskich i doktoranckich.

Uniwersytet ten jest od wielu lat uczelnią partnerską Politechniki Śląskiej i obie uczelnie zgodziły się na wydawanie podwójnych dyplomów.Co roku kilku naszych studentów kończy jednocześnie studia magisterskie na Uniwersytecie w Cranfield i Politechnice Śląskiej, zdobywając ostatecznie dyplomy ukończenia studiów magisterskich na obu uczelniach i tym samym znacznie podnosząc swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Wyjazdy studentów na te bardzo intensywne studia odbywają się po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia. Finansowanie pobytów następuje najczęściej w ramach programu Erasmus, co zwalnia z konieczności opłacenia czesnego w Wlk. Brytanii. Studenci rekrutowani są na macierzystych wydziałąch Politechniki Śląskiej, a praca dyplomowa pisana jest pod wspólną opieką promotorów z Gliwic i Cranfield.

Studenci spełniający warunki uczestnictwa w programie powinni zostać zakwalifikowani na wyjazd przez macierzyste wydziały najdalej do połowy marca br, a informacje o wynikach kwalifikacji wraz ze stosownymi protokołami i danymi kontaktowymi studentów, powinny zostać niezwłocznie przekazane do Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej (RW4) koordynującego wyjazdy i program Erasmus.

O Uniwersytecie w Cranfield

Tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Oferta akademicka Uniwersytetu w Cranfield na rok 2014/2015

Oferta akademicka Uniwersytetu w Cranfield na rok 2016/2017
1. Bioinformatics & Agrifood
2. Computational Fluid Dynamics
3. Manufacturing
4. Energy Systems & Thermal Processes

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Cranfield University (Wlk. Brytania)