Tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego

Zalecany tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego wygląda następująco:
 • egzamin odbywa się w Cranfield
 • ze strony P.Śl. w egzaminie bierze udział promotor pracy magisterskiej
 • praca dyplomowa jest recenzowana przez polskiego promotora i wyznaczonego przez wydział polskiego recenzenta
 • dyplomant z odpowiednim wyprzedzeniem dostarcza właściwemu prodziekanowi wykaz przedmiotów zaliczonych podczas pobytu w Cranfield
 • prodziekan przelicza uzyskane oceny na skalę stosowaną w Polsce i wpisuje do indeksu dyplomanta.
 • dziekan wydziału powołuje w skład komisji egzaminu dyplomowego promotora oraz dwóch przedstawicieli Uniwersytetu w Cranfield, w tym opiekuna pracy magisterskiej ze strony angielskiej; drugiego członka komisji proponuje polski promotor pracy, uzgadniając wcześniej udział w egzaminie z kandydatem
 • polski egzamin dyplomowy przebiega wg procedury ustalonej w Regulaminie Studiów Politechniki Śląskiej i obejmuje:
  • referowanie pracy przez dyplomanta (ok. 10 minut)
  • pytania do pracy dyplomowej ze strony członków komisji
  • trzy pytania z przebiegu studiów zadawane przez członków komisji.
   Pytania oceniane są w skali 2-5 stosowanej w Polsce
 • ocenę końcową wylicza się wg algorytmu stosowanego w Politechnice Śląskiej
 • przebieg egzaminu dyplomowego protokołowany jest w odpowiednim formularzu
Tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych polegający na dwóch osobnych egzaminach przeprowadzanych w Anglii i w Polsce może być również stosowany, ale nie jest zalecany.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego