DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych, założonym
w 1925 roku i ponownie powołanym do życia w 1950 roku.
Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, natomiast na całym świecie działa szereg przedstawicielstw i centrów informacyjnych DAAD. Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni  i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej. 

Dzieje się to poprzez:
  • informowanie o niemieckim systemie szkolnictwa wyższego oraz o organizacjach badawczych,
  • informowanie o możliwościach kształcenia w Republice Federalnej Niemiec,
  • finansowe wsparcie studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców – zarówno Niemców jak i obcokrajowców – w ramach programów stypendialnych.


DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe, finansuje podróże grupowe i oddelegowanie niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Znaczne środki finansowe przeznaczone są na współpracę między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami w ramach określonych projektów, na programy wspierające umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, a także na finansowanie powiązanych z Niemcami kierunków studiów, centrów i szkół wyższych za granicą.

Wyboru stypendystów i zasługujących na wsparcie projektów dokonują komisje kwalifikacyjne, w których pracuje honorowo około 570 niemieckich i zagranicznych nauczycieli akademickich.
Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie istnieje od 1997 roku. Zgodnie z ww. założeniami pośredniczymy w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich kontaktów między polskimi i niemieckimi uczelniami oraz informujemy, zarówno Polaków jak i Niemców, odpowiednio o możliwościach studiowania i prowadzenia badań naukowych w Niemczech czy w Polsce,
a także o stypendiach DAAD. Opiekujemy się również lektorami DAAD na polskich uczelniach
i utrzymujemy ścisłe kontakty z byłymi polskimi stypendystami DAAD.

KONTAKT:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Telefon: 22/395 54 00
Telefax: 22/395 54 07
E-mail: daad@daad.pl

Centrala DAAD w Bonn
Kennedyallee 50
D-53175
Bonn
E-mail: postmaster@daad.de

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej