ERASMUS+ ONLINE LINGUISTIC SUPPORT – DODATKOWE WSPARCIE JĘZYKOWE DLA UCZESTNIKÓW WYMIANY AKADEMICKIEJ

ERASMUS+ ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.

Obowiązek poddania się dwóm TESTOM JĘZYKOWYM dotyczy wszystkich studentów, dla których językiem wykładowym (studia) /roboczym (praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski.
Prezentacja

KURS JĘZYKOWY przypisany jest wtedy, kiedy wynik I testu językowego będzie na poziomie B2 lub niższym.
Prezentacja


UWAGA! Nierozwiązanie testów powoduje, że mobilność nie zostanie rozliczona. :-(

LIVE COACHING OLS to możliwość nauki języka online( bez jakichkolwiek opłat):

    - MOOC’s (Masowe otwarte kursy językowe)
    - Zajęcia z native speakers
    - Forum

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OLS:

ERASMUS+ Online Linguistic Support

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów Erasmus+ korzystających z systemu OLS

Podręcznik OLS dla uczestników mobilności (wersja polska)

Często zadawane pytania - FAQ (wersja angielska) oraz Pytania i odpowiedzi (wersja angielska)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
E+ KA103 2018/2019