ERASMUS+: nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

W połowie grudnia 2013 Parlament Europejski zatwierdził zasady nowego programu edukacyjnego ERASMUS+. Tym samym od początku tego roku wchodzimy w nową erę współpracy międzynarodowej w szeroko rozumianej edukacji. Na siedmioletnią realizację programu w latach 2014-2020 przewidziano łączny budżet w wysokości 14,7 miliarda euro, co oznacza 40-procentowy wzrost nakładów w porównaniu do działań sfinansowanych w latach 2007-2013. 

Na sfinansowanie działań realizowanych przez sektor szkolnictwa wyższego, Program przeznaczy w całej swojej siedmiolatce 33,3% swojego budżetu (~4,9 mld euro). 63% z tej kwoty (~3,1 mld euro) przeznaczone zostanie na stypendia indywidualne studentów i pracowników uczestniczących w wymianie akademickiej realizowanej w ramach Akcji 1 (odpowiednik dotychczasowych stypendiów erasmusowych programu LifelongLearning/Erasmus).

Nowy program ma wspierać edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Skonsoliduje i skoordynuje działania realizowane autonomicznie w ramach siedmiu programów realizowanych wcześniej niezależnie od siebie.

Dodatkowo ze środków ERASMUS+ finansowane będą komponenty dotyczące sportu i wolontariatu. Program wesprze również współpracę ponad 100 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji. Struktura nowego programu ERASMUS+ obejmuje:Oprócz wymienionych powyżej trzech głównych akcji, program będzie obejmował komponenty Jean Monnet oraz inicjatyw dotyczących sportu.
Projekty w ramach 3 głównych akcji (KA1, KA2, KA3) będą realizowane na szczeblu krajowym (działania zdecentralizowane), natomiast pozostałe na szczeblu ogólnoeuropejskim (centralnym).
Nazwa nowego programu ERASMUS+ może w początkowym okresie wydawać się nieco myląca i powodować błędne skojarzenia z projektami zawężonymi do wymiany akademickiej. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami programowymi dostępnymi na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Krajowym Operatorem Programu: www.erasmusplus.org.pl.  

Ważna uwaga dotycząca realizacji programu Erasmus w roku 2014:
Rok ten jest okresem przejściowym, w którym realizowane w uczelni będą zarówno projekty ze starej perspektywy finansowej (2013/2014), jak i projekty z nowego programu, dotyczącego działań w nowym roku akademickim 2014/2015.

ERASMUS+ (2014-2020): nowości programu w porównaniu do działań z lat poprzednich

Informator o Programie ERASMUS+

Dokumenty Programowe

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. [PL] [EN]

Przewodnik po Programie ERASMUS+ [EN] [PL]

Karta ECHE (European Charter for Higher Education): dokument uprawniający Politechnikę Śląską do uczestnictwa w Programie ERASMUS+ 2014-2020 

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Informacje przydatne w realizacji projektów programu ERASMUS+:

   numer karty ECHE:   47918-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
   kod Erasmus’a:         PL GLIWICE01
   numer PIC:               999899087

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
erasmusplus