ERASMUS+ (2014-2020) nowości programu w porównaniu do działań z lat poprzednich

 • konsolidacja działań kilku dotychczas realizowanych programów (LLP: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig; programy współpracy bilateralnej EU- kraje wysokouprzemysłowione, Erasmus-MUNDUS, Tempus, Alfa, Edulink, Youth in Action)

 • podział programu na 3 Akcje Kluczowe (Key Actions):
  • KA1: Mobilność edukacyjna osób (koordynacja działań w PŚL: Biuro Wymiany Akademickiej, kontakt: RD2@polsl.pl)
  • KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (koordynacja działań w PŚL: Dział Współpracy z Zagranicą, kontakt: RN3@polsl.pl)
  • KA3: Wsparcie w reformowaniu polityk (koordynacja ewentualnych działań w PŚL: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, kontakt: rw-s@polsl.pl)

 • wyższy budżet i większa liczba potencjalnych beneficjentów: „(…) siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce. (…)” (źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ )

 • kraje uprawnione do uczestnictwa w programie:

pełnoprawne:

 • kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wlk. Brytania, Włochy
 • kraje spoza UE: Islandia, Liechtenstein, Macedonia*, Norwegia, Szwajcaria*, Turcja
  UWAGA: w działaniach akcji KA1 w roku 2014/2015:
   * Szwajcaria zawiesiła swój udział w programie (wynik referendum z 09/02/2014, w którym to zdecydowano o ograniczeniach w swobodnym przepływie osób pomiędzy Szwajcarią oraz państwami członkowskimi UE)
   * Macedonia uprawniona jedynie do realizacji wyjazdów własnych studentów/pracowników

kraje partnerskie graniczące z UE:

 • kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
 • kraje południa basenu Morza Śródziemnego (Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja)
 • Zachodnie Bałkany (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Serbia)
 • inne (Rosja)
  UWAGA: kraje te są uprawnione jedynie do pewnych działań określonych w konkretnych konkursach wniosków ale nie są uprawnione do działań dot. wymiany akademickiej akcji KA1 w roku 2014/2015.

inne kraje:
udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora) oraz danego konkursu wniosków

  FAQs - najczęściej zadawane pytania na temat Programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/faq/  

  Więcej informacji o Programie: www.erasmusplus.org.pl oraz http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  ERASMUS+ (2014-2020)