Dokumenty wyjazdowe w ramach kontraktu 2018/2019

Dla studentów:
Formularze dot. programu studiów i programu praktyk zostały zatwierdzone ostatecznie przez KE w końcu kwietnia br., otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w dniu 06/05/2014.

Przygotowywany program studiów powinien obejmować przedmioty za 30 ECTS/semestr lub 60 ECTS/rok.
W przypadku praktyk – zaleca się stosowanie punktów ECTS tam gdzie tylko to możliwe.

W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach gdy niemożliwe jest skonstruowanie programu studiów za powyższą liczbę punktów ECTS, wydział macierzysty studenta powinien poinformować go w formie pisemnej przed wyjazdem, o przedmiotach / komponentach edukacyjnych, których zaliczenie jedynie w uczelni macierzystej jest niezbędne do uzyskania dyplomu. Przypominamy, że istotą mobilności w programie Erasmus+ nie jest zrealizowanie takich samych treści programowych, ale zdobycie porównywalnych efektów kształcenia – patrz aneks 1 (guidelines) w LA i TA.

UWAGI:

  • wzory formularzy stanowią obowiązujące minimum, tj. żadna ich część nie może zostać pominięta/usunięta - istnieje jedynie możliwość modyfikacji in plus czyli poprzez uzupełnienie dokumentu o dodatkowe informacje
  • wzory formularzy LA i TA należy stosować do wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ KA1, począwszy od roku akademickiego 2014/2015 - z dniem 7 maja br. dokumenty przygotowane na drukach z poprzedniej edycji programu nie będą przyjmowane przez Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej.

 

________________________________________________________________________

  • DLA STUDENTÓW:

Erasmus – wyjazdy na studia

Pliki do pobrania

 

Erasmus – wyjazdy na praktyki

Pliki do pobrania

________________________________________________________________________

  • DLA PRACOWNIKÓW

Pliki do pobrania:

________________________________________________________________________

  • INNE:

Przewodnik po Programie ERASMUS+ [EN] [PL]

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty do pobrania