AKTUALNOSCI dotyczące Programu FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY (FSS):

 

       ARCHIWALNE:

 

_________________________________________________________________________

FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 

Zakres i podstawy wdrażania Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego zostały określone na posiedzeniu Komitetu Europejskiego rady Ministrów w dniu 17 kwietnia 2007 i zgodnie w tym dokumentem celem strategicznym Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami.
 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ma na celu:
 
 • poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach w zakresie edukacji i szkoleń,
 • promowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze Norwegii, Islandii i Liechtensteinu,
 • promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami jw.
 • WIZYTY STUDYJNE

  Celem naboru, w ramach działania Wizyty Studyjne jest intensyfikacja wymiany doświadczeń między partnerami programu poprzez tak zwane wizyty studyjne, czyli kilkudniowe wizyty przedstawicieli uczelni partnerskich. Pojedyncza wizyta studyjna może wiązać się z podtrzymaniem i rozwinięciem dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych, ewaluacją i podsumowaniem zrealizowanych projektów, zapewnieniem trwałości rezultatów zrealizowanych projektów, nawiązaniem współpracy pomiędzy instytucjami oraz przygotowaniem i zaplanowaniem wspólnego projektu, w tym wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z innych programów europejskich.

  W ramach naboru wniosków na Wizyty Studyjne, każda instytucja ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć więcej niż 1 wniosek. Wizyta studyjna może trwać od 1 do 10 dni roboczych z możliwością przedłużenia o 2 dni podróży (okres wizyty może być przedzielony maksymalnie jednym weekendem). Przedział czasowy, w których wizyty studyjne mogą się odbywać to 1 sierpnia 2016 - 31 grudnia 2016. FSS zapewnia pokrycie całej puli kosztów kwalifikowanych to znaczy kosztów podróż i ubezpieczenia (500€), utrzymania (250€), organizacji wizyty (50€) - podane kwoty przypadają na jednego uczestnika. Dodatkowo można uzyskać wsparcie ze względu na specjalne potrzeby (np. niepełnosprawność).

  Kwestią kluczową dla wniosku jest jego dwuetapowa weryfikacja pod względem formalnym oraz merytorycznym, którą przeprowadza FRSE.

  Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków FRSE https://online.frse.org.pl/ w terminie od 4 kwietnia 2016 do 6 czerwca 2016, do godziny 16:00 - aplikacje zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

  Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

  Działania uprawnione:

  Wymiany studentów (studia 1, 2, 3 stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i z Państw-Darczyńców:

  • wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym;
  • wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym.

  Wymiany pracowników uczelni, uprawnieni są pracownicy z Polski oraz z Państw-Darczyńców:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
  • staż towarzyszący „work shadowing”.

   

  Zasady finansowania:

  Koszty uprawnione

  • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;
  • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;
  • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

  Wymiana studentów

  • miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na studia lub praktyki 800 € na miesiąc;
  • miesięczna kwota grantu dla studentów z Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski na studia lub praktyki 600 € na miesiąc.
  • Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

  Wymiana pracowników

  • ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
   - 250 € za 1 dzień
   - 1250 € za 1 tydzień
   - 2100 € za 1 miesiąc
  • ryczałt dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
   - 150 € za 1 dzień
   - 750 € za 1 tydzień
   - 1250 € za 1 miesiąc
  • Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

  Stypendium choć wyrażone w EUR, wypłacane jest w PLN wg kursu przeliczeniowego z dnia ogłoszenia konkursu.

  Przy obliczaniu stawki stypendialnej przyjmowany jest następujący przelicznik:

  Dla poprzednich kontraktów:

  • 2009/2010 --> 1 EUR = 4,3515 PLN
  • 2010/2011 --> 1 EUR = 4,0021 PLN
  • 2013/2014 --> 1 EUR = 4,1648 PLN
  • 2014/2015 --> 1 EUR = 4,2312 PLN
  • 2015/2016 --> 1 EUR = 4,2324 PLN

  Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  zwróciła się z prośbą o potwierdzenie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych środków dystrybuowanych przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.    

  Poniżej zapytanie skierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z odpowiedzi Ministerstwa Finansów zawierające stanowisko w tej sprawie:

   

   

   

  Zapraszamy również do obejrzenia filmu:
  FSS - DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ DO DZIAŁANIA!

   

   

    

   

   

  żródło: fss.org.pl

   
  Admin © Politechnika Śląska
   
  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
  fssaktu