Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 

 2015/2016

 

 

 

W kontrakcie 2015/2016 wymiana akademicka (studia i wykłady) będzie realizowana z uczelniami, z którymi Politechnika Śląska podpisała umowy w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, tj.:

1)     University of Stavanger  STAVANG01 --> www.uis.no

2)     Sogn og Fjordane University College SOGNDAL01 --> www.hisf.no

3)     Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - TRONDHE01 --> www.ntnu.no

4)     HØGSKOLEN I GJØVIK (Gjovik University College) GJOVIK01 -->  www.hig.no

5)     Reykjavik University - IS REYKJAV05- www.ru.is

6)     Bergen University - N BERGEN001 - www.uib.no

7)     SWECO NORGE AS - www.sweco.com (Road Department)

 

 STAWKI:

 

RYCZAŁ na koszty POBYTU

Ryczałt za koszty
PODRÓŻY i UBEZPIECZENIA
WYKŁADOWCY

250 € za każdy dzień pobytu krótszego niż 7 dni /
1250 € za każdy tydzień dla pobytu krótszego niż miesiąc  /  2100 € za miesiąc pobytu

500 €

STUDENCI

800 € / m-c

500 €

 

Stypendium jest wypłacane w PLN, wg kursu przeliczeniowego z dnia ogłoszenia konkursu.

Przy obliczaniu stawki stypendialnej przyjmowany jest następujący przelicznik:

  • dla kontraktu 2015/2016 --> 1 EUR = 4,2324 PLN

 

Rolę OPERATORA Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, wskazana do wykonywania tych działań zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną OPERATORA PROGRAMU:
 
 
 
 

 --> Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - nabór wniosków zakończony

 --> Dokumenty dla Beneficjentów

 --> Przewodnik administracyjno-finansowy dla Beneficjentów

 

ZASADY KWALIFIKACJI W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO 2015/2016.

 

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
fssedycja1516