Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna non-profit działająca od 1995 roku. Komisja zarządza programem wymiany naukowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, założonym z inspiracji senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta w 1946 roku. W ramach programu oferuje stypendia dla studentów, doktorantów i ludzi nauki na studia oraz trwające maksymalnie 9 miesięcy wyjazdy naukowe. Działalność Komisji finansują Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Departament Stanu USA. Komisja prowadzi również akredytowane Centrum Doradztwa Edukacyjnego, gdzie można zasięgnąć informacji na temat amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oferuje liczne programy skierowane zarówno do absolwentów polskich uczelni, doktorantów, pracowników naukowych, ale również do Amerykanów zainteresowanych pobytem w Polsce. Regulamin przyznawania stypendiów.

WARSZTATY „STUDY ABROAD”

20 kwietnia 2016 roku Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta i Centrum EducationUSA we współpracy z Ambasadą USA, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizowała w Warszawie konferencję Study Abroad. Partnerships between Polish and American Universities in Practice, pierwszą inicjatywę o takim charakterze w Polsce. Wydarzenie zostało w pełni sfinansowane ze środków pozyskanych przez Komisję w drodze konkursu Departamentu Stanu USA. Celem konferencji było poruszenie tematyki umiędzynarodowienia uczelni, jednego z największych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym, poprzez poszerzenie i pogłębienie współpracy instytucjonalnej między polskimi i amerykańskimi uczelniami, a w rezultacie zwiększenie mobilności studentów oraz kadry naukowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Umiędzynarodowienie uczelni to procesy dwutorowe, sprzężone zwrotnie, polegające na wykorzystaniu i ewentualnym wdrażaniu zewnętrznej myśli i rozwiązań naukowych wewnątrz uczelni oraz wyniesienie uczelni do struktury sieci współpracujących ze sobą w działalności naukowej, odkrywczej i cechujących się zaangażowaniem uczelni w dalszym postępie. Jest to między innymi ciągła wymiana myśli, kadry bądź studentów oraz wspólne realizowanie projektów i założonych w toku działania celów.

Kluczowym elementem przekształcenia i pogłębienia współpracy międzyuczelnianej jest współpraca zespołów do spraw międzynarodowych. Osoby odpowiedzialne w tym zakresie powinny tworzyć sprzyjające współpracy międzynarodowej środowisko. Ich działania polegają na wsparciu i nieustannej komunikacji dotyczącej realizowanych projektów.

DODATKOWE ARTYKUŁY

Zachęcamy do lektury artykułów, których treść daje możliwość zrozumienia, czym w istocie jest umiędzynarodowienie uczelni i na jakich zasadach się opiera. Ponad to, w artykułach zaprezentowano kroki, jakie warto podjąć by zawiązana współpraca z uczelnią zagraniczną, m. in. amerykańską, przyczyniła się do obopólnych korzyści i była, co najważniejsze, atrakcyjna dla pracowników naukowych, studentów oraz kadry administracyjnej uczelni. Autorzy podkreślają znaczenie osób odpowiedzialnych za przepływ informacji dotyczących realizowanych projektów. Sprawą równie istotną są pojawiające się, w trakcie współpracy, przeszkody czy też różnice, niejasności i problemy, na które warto zwrócić uwagę. Autorzy wskazują liczne przykłady ścisłej współpracy, zaistniałych w ich trakcie kwestii spornych, które stanowią wizualizację współpracy oraz mogą stanowić inspirację dla przyszłych projektów i być wskazówką dotyczącą możliwości działania.

Współpraca między uczelniami to między innymi programy wymiany studenckiej bądź wizyty studyjne. Zapraszamy do sięgnięcia po dodatkowe przykłady działania między uczelniami: 25 Potential International Partnership Activities.

Z danych Instytutu Statystycznego UNESCO wynika, iż w przeciągu ostatnich pięciu lat, coraz mniej studentów z Polski wyjeżdża na studia do USA. Na tą spadającą tendencję mają wpływ liczne przyczyny. Inaczej się mają wyjazdy studentów amerykańskich do Polski. W tym kierunku nastąpił wzrost zainteresowania podjęciem nauki na polskich uczelniach. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem: Polish student mobility to the U.S.

Zachęcamy do zapoznania się z magazynem Study in the USA, w którym znajdują się liczne powody do wyjazdu do Ameryki, relacje studentów, którzy skorzystali z tej możliwości. Ponadto informacje dotyczące tego, co warto wiedzieć przed rozpoczęciem szukania swojej przyszłej uczelni oraz informacje dotyczące wizy wjazdowej J-1.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI I WSPÓŁPRACY Z USA

World Education Service
The Boston College - Center for International Higher Education
Institute for International Education
NAFSA: Assosiation of International Educators
SECUSS-L
American Council on Education
Council of Graduate Schools

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Polsko – Amerykańska Komisja FULBRIGHT’a