Dla studentów                  Dla pracowników

 

 

  

UWAGA dot. studentów aplikujących na wyjazd w ramach Programu ERASMUS 2013/2014:

Wszelkie ewentualne odwołania dotyczące rekrutacji wydziałowych na wyjazdy stypendialne w ramach programu, należy kierować bezpośrednio do Komisji Kwalifikacyjnej na danym Wydziale. Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej nie dokonuje żadnych zmian w skierowaniach na wyjazdy stypendialne – obowiązują kraje i uczelnie docelowe wskazane w poszczególnych wydziałowych protokołach kwalifikacyjnych.

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
LLP-Erasmus