Dział Współpracy z Zagranicą – Sekcja Wymiany Międzynarodowej podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju i koncentruje się na ciągłym rozwijaniu współpracy międzynarodowej w zakresie mobilności akademickiej zarówno studentów jak i pracowników Uczelni. Do podstawowych zadań naszego Biura należy:
 • realizacja uczelnianych projektów wymiany akademickiej ERASMUS+ KA1
  oraz powiązanych z nim projektów POWER-mobilność,
 • realizacja innych ogólnouczelnianych projektów wymiany akademickiej (w zależności od oferty),
 • aplikowanie do instytucji krajowych i zagranicznych z wnioskami projektowymi obejmującymi wymianę akademicką,
 • przygotowywanie umów międzyuczelnianych dotyczących mobilności akademickiej
  oraz prowadzenie ich ewidencji, obsługa administracyjna współpracy z partnerskimi uczelniami zagranicznymi (w ramach realizowanych projektów),
 • tworzenie sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych projektów,
 • promocja programów mobilności akademickiej,
 • udział w wydarzeniach oraz działaniach sieci akademickich związanych z realizacją
  i promocją wymiany akademickiej,
 • obsługa procesu rekrutacji cudzoziemców oraz związana z tym statystyka
  i sprawozdawczość.

Adres Biura:
Dział Współpracy z Zagranicą – Sekcja Wymiany Międzynarodowej

Politechnika Śląska
44-100 Gliwice
ul. Akademicka 2A
pokój nr 48
tel.: +48 722 110 194

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00
Godziny przyjęć studentów: 9:00 – 13:30

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O nas