Uczelnie Partnerskie Politechniki Śląskiej

uczestniczące w programie LLP-Erasmus

 

Student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni Unii Europejskiej (bądź krajów kandydujących), z którymi jego wydział macierzysty ma podpisaną umowę bilateralną o współpracy w ramach programu LLP-Erasmus.

  • Lista aktualnych umów z uczelniami partnerskimi Politechniki Śląskiej (zobacz).
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Uczelnie partnerskie