Logo 1

Logo2 

II NABÓR WNIOSKÓW JUŻ OTWARTY!

Przyjmowanie zgłoszeń do 20 marca 2021!

 

Politechnika Śląska przystępując do Programu Edukacja EOG realizuje projekt „Mobilność w szkolnictwie wyższym”  dot. wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników uczelni (dydaktycznych, naukowych i administracyjnych) w zakresie:

- mobilności studentów - studia i praktyki,

mobilności pracowników - prowadzenie zajęć dydaktycznych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”,

wizyty przygotowawcze - przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców w celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu.

Więcej informacji o projekcie poniżej.

 

Logo3

O PROGRAMIE

Program powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Liechtensteinem i Norwegią a Rzeczpospolitą Polską.

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

Komponent I

Profesjonalny rozwój kadry:

Wizyty studyjne – krótkie wizyty do Państw-Darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu „job shadowing”;

Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

Komponent II

Mobilność w szkolnictwie wyższym:

Mobilność studentów (studenci I, II i III stopnia) – wyjazdy polskich studentów do uczelni z Państw-Darczyńców, przyjazdy studentów z Państw-Darczyńców do Polski;

Mobilność pracowników uczelni (dydaktycznych, naukowych i administracyjnych)  – mobilność w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, realizacji wizyt typu „job shadowing”, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Komponent III

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego

Możliwe działania:

-  opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania;

- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i dla kadry);

- opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego;

- edukacja zdalna.

Komponent IV

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Możliwe działania:

- opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia;

- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, spotkania edukacyjne, intensywne szkolenia dla uczniów i kadry, wydarzenia kulturalne związane z edukacją);

- opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu;

- edukacja zdalna.

NOWOŚĆ: po raz pierwszy możliwość aplikowania o nowe działanie „D” – „distance learning” (w Komponencie 3 i 4), które ma wspierać organizacje w realizacji różnorodnych działań online.

 

Więcej na stronie: https://education.org.pl/

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

Zmniejszanie nierówności ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

Wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce,

Wspieranie rozwoju kadr pracujących w obszarze edukacji oraz studentów,

Wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

UDZIAŁ W PROGRAMIE

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Projekt „Mobilność w szkolnictwie wyższym” korzysta z dofinansowania o wartości 79 249 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz z dofinansowania o wartości 13 985 EUR ze środków budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu – 93 234 EUR.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników pomiędzy Politechniką Śląską, a instytucjami partnerskimi.

Czas trwania projektu  - 01/07/2020-30/09/2022

 

UCZELNIE PARTNERSKIE

Norwegian University of Science and Technology NTNU (Trondheim, Norwegia), www.ntnu.edu

UiT The Arctic University of Norway (Tromsø, Norwegia), www.uit.no

University of Stavanger (Stavanger, Norwegia), www.uis.no

Reykjavik University (Reykjavik, Islandia), www.ru.is

 

MOBILNOŚCI UJĘTE W PROJEKCIE

wyjazdy do uczelni partnerskich – 9 studentów, 14 pracowników

przyjazdy z uczelni partnerskich – 4 pracowników

Jednostki Politechniki Śląskiej, które biorą udział w projekcie:

Wydział Architektury,

Wydział Budownictwa,

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,

Wydział Mechaniczno-Technologiczny,

Wydział Organizacji i Zarządzania,

Instytut Fizyki,

Międzynarodowe Centrum Badań Interdyscyplinarnych.

 

ZASADY DOFINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH

UTRZYMANIE UCZESTNIKÓW

WYJAZDY

jednostka czasu

stawka

Student

miesiąc*         

€ 1200,00

Pracownik

1 dzień                       

1 tydzień        

2 tygodnie      

3 tygodnie      

4 tygodnie      

kolejny tydzień +       

   250  

 

€ 1250

 

€ 2200

 

€ 3000

 

€ 4000

 

€ 1000   

PRZYJAZDY

Pracownik

1 dzień                       

1 tydzień        

2 tygodnie      

3 tygodnie      

4 tygodnie      

kolejny tydzień +       

   150

 

   750 

 

€ 1250

 

€ 2000

 

€ 3000 

 

€ 1000      

PODRÓŻ UCZESTNIKÓW

Koszt podróży - ryczałt

odległość

stawka

500-1999 km  (Norwegia i Liechtenstein)

€ 275,00  

 

2000-2999 km (Islandia)

€ 360,00 

*miesiąc jest rozumiany jako jednostka czasu składająca się z 30 dni

 

REKRUTACJA

W ramach danego komponentu Uczelnia może złożyć tylko jeden wspólny wniosek, dlatego zainteresowane osoby i jednostki prosimy o zgłaszanie się do 20 marca 2021 r. Termin składania wniosków projektowych upływa 12 kwietnia 2021 r. (do godz. 16:00).

Informacja o II naborze - https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

 

Wydziały / osoby zainteresowane uczestnictwem w programie w kolejnym naborze proszone są o kontakt z Katarzyną Czumak z Sekcji Wymiany Międzynarodowej Działu Współpracy z Zagranicą - katarzyna.czumak@polsl.pl

PROCES APLIKACYJNY

Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są realizowane na zasadach programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego finansowanymi z Programu Edukacja. Formularze dokumentów będą dostępne w najbliższym czasie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

https://youtu.be/mt5eFUYOTNo

Prezentacja - https://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/prezentacja_program_edukacja.pdf   

Strona programu - https://education.org.pl/

  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PROGRAM EDUKACJA 2020