Rozporządzenia Rektora Politechniki Śląskiej:

AKTUALNE:

Obowiązujące dla kontraktu 2013/2014:

 Rozdział wolnych środków stypendialnych SM 2013/2013 – zasady i grupy uprawnione

 Rozdział wolnych środków stypendialnych ST 2013/2014 – zasady i grupy uprawnione


 ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Erasmus i uczelnianej Umowy Finansowej Funduszu Stypendialnego Szkoleniowego (FSS) w roku akademickim 2013/2014

 Z dn. 04.08.2010 - obowiązujące w latach 2010- 2013

ZARZĄDZENIE Nr 60/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego na Politechnice Śląskiej w latach 2010-2013

 ARCHIWALNE:

Z dn. 25.07.2011 - obowiązujące dla kontraktu 2011/2012 :

 ZARZĄDZENIE Nr 77/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2011/2012

 

Z dn. 30.12.2010 oraz z dn. 04.08.2010) - obowiązujące dla kontraktu 2010/2011 :

 ZARZĄDZENIE Nr 30/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/ERASMUS w roku akademickim 2010/2011 

 ZARZĄDZENIE Nr 61/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2010/2011

 

Z dn. 30.09.2009 - obowiązujące dla kontraktu 2009/2010:

  ZARZĄDZENIE Nr 108/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie ustalenia stawek stypendialnych przy wyjazdach w ramach programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2009/2010
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rozporządzenia Rektora Politechniki Śląskiej