SGROUP European Universities Network

„SGROUP” to sieć europejskich uczelni wyższych, aktywna w wielu inicjatywach unijnych i globalnych. Obecnie zrzesza ponad 30 wiodących uniwersytetów z Belgii, Cypru, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch. Sekretariat SGROUP mieści się w Brukseli, tj. w miejscu będącym „centrum decyzyjnym” inicjatyw unijnych.

Sieć została formalnie założona w grudniu 1988 roku, wtedy - pod nazwą SANTANDER Group (od nazwy miasta uniwersyteckiego Santander - nigdy nie miała związku z bankiem o takiej nazwie). Politechnika Śląska dołączyła do sieci i realizowanych przez nią działań w 2012 roku.

Grupa opracowała m.in. swoje własne, niezależne programy mobilności dla studentów i pracowników administracyjnych, które dają elastyczne ramy wymiany doświadczeń w szerokim zakresie tematów i funkcji związanych z działalnością jej uczelni członkowskich. SGROUP jest aktywnym partnerem wielu projektów edukacyjnych, często występuje również jako ciało doradcze wielu inicjatyw i partner stowarzyszony Projektów.

Więcej informacji nt. sieci SGROUP, jej historii, wizji i misji przyjętych do realizacji oraz realizowanych projektach, można znaleźć na stronie www.sgroup.be.

Szkoła Letnia w Szanghaju – sierpień 2019

ICon Grants 2019 – konkurs na dofinansowanie wizyt studyjnych w Chinach i Kolumbii


ACHIWUM 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SGROUP European Universities Network