SGROUP/Berkeley Exchange Programme BEP (University of California, Berkeley, USA)

Umowa pomiędzy SGROUP a University of California w Berkeley dot. możliwości przyjęcia co roku kilku studentów z uczelni członkowskich Sieci jako słuchaczy na tej amerykańskiej uczelni.
Oferta BEP:

 • dot. studentów ostatniego roku studiów magisterskich (odpowiednik 5 roku studiów jednostopniowych) i studentów studiów doktoranckich
 • obejmuje zwolnienie z opłaty czesnego podczas 1 semestru studiów (zimowego lub letniego – do określenia przez Zainteresowanego w składanej aplikacji)
 • dotyczy wszystkich dostępnych kierunków studiów poza biznesem, dziennikarstwem i prawem – ostateczna decyzja o możliwości przyjęcia należy do uczelni/Wydziału przyjmującego
 • nie uprawnia do otrzymania dyplomu University of California (Student nie będzie zarejestrowany jako full-time Student)
 • koszty podróży, wizy, utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia ponosi zainteresowany student
 • uczelnia członkowska ma prawo zgłosić tylko 1 kandydata do udziału w programie w danym roku akademickim
Procedura aplikacyjna:
 • niezależnie od planowanego semestru studiów (wyjazd na semestr zimowy lub letni), obowiązuje JEDEN termin aplikowania
 • wymagane dokumenty (całość w j. angielskim):
  • list referencyjny z wydziału i uczelni macierzystej
  • formularz aplikacyjny dostępny tutaj i na stronie UC Berkeley
  • list motywacyjny, obejmujący dotychczasowe doświadczenie akademickie i zamierzany plan studiów w UC Berkeley
  • CV
  • aktualny wyciąg z indeksu
  • przelicznik ocen (system UC i PŚL)
  • w przypadku ukończenia studiów I stopnia, dyplom wraz z wykazem ocen / wyciągiem z indeksu
  • list(y) rekomendacyjny
  • lista przedmiotów, których aplikant chciałby być słuchaczem w UC Berkeley
  • certyfikat językowy (stopień znajomości języka angielskiego na poziomie minimum równoważnym z oceną 230 egzaminu TOEFL
 • komplet dokumentów należy złożyć w wersji papierowej elektronicznej do uczelnianego Biura Wymiany Akademickiej (RD2), e-mail: mobility@polsl.pl,  najdalej do 21 lutego 2014 roku (piątek).
 • po stosownych konsultacjach, aplikacja uznana przez Komisję Uczelnianą za najlepszą i rokująca największe szanse akceptacji, zostaje przesłane przez Biuro RW4 do Sekretariatu SGROUP w terminie obowiązującym wszystkie uczelnie członkowskie zainteresowane wysłaniem swoich studentów do UC Berkeley.
 • SGROUP koordynuje dalsze etapy realizacji umowy BEP
 • wyniki naboru ogłaszane są przez UC Berkeley w maju
Uwagi praktyczne z poprzednich lat realizacji wymiany akademickiej w ramach BEP:
 • wydziały/kierunki o najwyższym wskaźniku akceptacji wniosków: architektura, matematyka, lingwistyka
 • wydziały/kierunki o najniższym wskaźniku akceptacji wniosków: statystyka, budownictwo, inżynieria środowiska
Przydatne linki:
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
SGROUP/Berkeley Exchange Programme BEP (University of California, Berkeley, USA)