STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

 

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej, z siedzibą w Warszawie i Krakowie. Placówka podlega ambasadorowi Francji w Polsce. Instytut otrzymuje dofinansowanie od francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wsparcie od jego agendy ds. szerzenia kultury francuskiej za granicą, tj. Instytutu Francuskiego w Paryżu (Institut français). Instytut działa w licznych obszarach, tj. kursy językowe, współpraca kulturalna, uniwersytecka i naukowa.
Więcej o działalności Instytuty Francuskiego w Polsce
http://www.institutfrancais.pl/pl/dziedziny  

OFERTA STYPENDIALNA: Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badać we Francji. Wnioski można składać w ramach 24 dziedzin naukowych m.in. matematyka, fizyka, chemia, biologia, urbanistyka, architektura, geografia, języki obce.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowanie do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy można składać do 16 maja 2017 roku.

Dane kontaktowe i adresy: http://www.institutfrancais.pl/pl/kontakt  

Warszawa ul. Widok 12
00-023 Warszawa
tel. 22 505 98 00

Kraków ul. Stolarska 15
31-043 Kraków
tel. 12 424 53 50
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
stypendiarzadufrancuskiego