Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) został utworzony na mocy umowy zawartej 09.06.2000 r. w Štiřinie przez tzw. Grupę Wyszehradzką i ma na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Państwami członkowskimi, które utworzyły Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki są:
  • Rzeczpospolita Polska
  • Republika Czeska
  • Republika Węgierska
  • Republika Słowacka
Podstawowym celem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich.
Wspierane finansowo są działania z zakresu rozwoju i promocji:
  • wymiany naukowej oraz badań naukowych,
  • wymiany młodzieży,
  • współpracy w dziedzinie edukacji i kultury,
  • turystyki.
Szkoły, instytucje, organizacje rządowe oraz pozarządowe z państw Grupy Wyszehradzkiej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych wraz z innymi członkami Grupy Wyszehradzkiej, w ramach programów oferowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, w tym tzw. małych grantów i standartowych grantów.

Visegrad Scholarship Program – Instrukcje dla kandydatów

KONTAKT:
International Visegrad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421 259 203 811, +421 259 203 802
Fax: +421 259 203 805
e-mail: visegradfund@visegradfund.org  

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie International Visegrad Fund: http://visegradfund.org  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki