20 stycznia 2021
Międzynarodowy projekt wykładowców Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Katowicach mgr Jolanty Fusiarz, mgr Beaty Kozłowskiej oraz mgr Katarzyny Gródek - “Distant learning – problem or challenge?”

15.12.2020r. miała miejsce zdalna konferencja będąca zwieńczeniem projektu “Distant learning – problem or challenge?”, w której uczestniczyli studenci oraz przedstawiciele władz czterech uczelni: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Państwowego Transportu Kolejowego w Charkowie, Ukraina, Międzynarodowego Uniwersytetu Ala-Too w Biszkeku, Kirgistan oraz Uniwersytetu w Bihaciu, Bośnia i Hercegowina.

Naszą uczelnię ze strony władz reprezentowała Pani Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ. oraz studenci II roku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej: Julia Wojtasik, Paulina Nowak, Natalia Lemańska, Kaja Orzechowska, Błażej Orpel, Daniel Olejnik, Filip Wróbel, Jan Czarnecki, Michał Kupczyk, Kamil Kucięba, Mateusz Charkot, Dawid Matura i Konrad Kuś.

Celem projektu była odpowiedź na pytanie czy zdalne nauczanie stanowi dla studentów problem, czy jest wyzwaniem, z którym sobie radzą.  Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, uczestnicy projektu pod kierunkiem wykładowców języka angielskiego Studium Języków Obcych w Katowicach mgr Jolanty Fusiarz, mgr Beaty Kozłowskiej oraz mgr Katarzyny Gródek opracowali ankietę, którą później przeprowadzili wśród studentów Politechniki Śląskiej.

Grupa projektowa spotykała się zdalnie za pośrednictwem komunikatora ZOOM. Celem spotkań było opracowanie pytań do ankiety, przygotowanie ankiety za pomocą Google Docs, a następnie przeprowadzenie analizy odpowiedzi udzielonych przez studentów Politechniki Śląskiej i wyciągnięcie wniosków.

W następnym etapie uczestnicy projektu zostali podzielenie na cztery podgrupy, których zadaniem było przygotowanie czterech części prezentacji w języku angielskim na konferencję kończącą projekt.  Części prezentacji to: 1. The Silesian University of Technology - background information 2. The Silesian University of Technology in Covid-19 pandemic, 3. The brief description of research question, methods ,tools and areas of interest used  4. The Analysis of the survey  - findings and conclusions.

Dzięki inicjatywie studentów naszej uczelni, 28.11.20 odbyło się międzynarodowe spotkanie uczestników projektu, w czasie którego mogli się poznać, wymienić doświadczeniami w pracach nad ankietą i prezentacją oraz porozmawiać na tematy związane ze studiowaniem i życiem studenckim w czasach pandemii. Spotkanie zaowocowało utworzeniem grup przy użyciu komunikatorów społecznościowych, które pozwoliły studentom czterech uczelni pozostać w kontakcie.

15.12.20 odbyła się konferencja kończąca projekt, podczas której studenci przedstawili swoje uczelnie oraz analizę wyników ankiet i wymienili się wnioskami. Poza częścią formalną, była też okazja na spotkanie w mniejszych grupach i swobodną rozmowę.

Szczególną pamiątkę wspólnej pracy w projekcie “Distant learning – problem or challenge?” stanowi wirtualna tablica ‘padlet’, na której możemy znaleźć profile uczestników projektu, krótkie informacje o uczelniach, prezentacje przedstawione na konferencji, a przede wszystkim wpisy i komentarze studentów i wykładowców. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikat wystawiony przez Uniwersytet Państwowego Transportu Kolejowego w Charkowie, który był pomysłodawcą projektu.
 
 

Wiadomość utworzona: 20 stycznia 2021 22:26, autor: Janusz Sroka
Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia 2021 22:56, wykonana przez: Janusz Sroka
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Studium Języków Obcych