3 marca 2021
WEBINARIUM INFORMACYJNE-BEZPŁATNY CERTYFIKAT JĘZYKOWY LTE ORAZ DOSTĘP DO E-LEARNINGU!

Serdecznie zapraszamy na krótkie webinarium, podczas którego dowiecie się Państwo jak wziąć udział w projekcie, w którym można bezpłatnie zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy, bez wychodzenia z domu, wygodnie i bezpiecznie!
Terminy i linki:
8 marca 19:00 LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ3NTRlZTQtMTYxNi00ODVmLWI0MTgtODhjYzIwMDU4NjUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0361f96-ae67-4f2f-a5ac-24b09156923b%22%2c%22Oid%22%3a%22a81552aa-63f8-48b9-9364-5e672bb66547%22%7d
9 marca 19:00 LINK DO WEBINARIUM
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBkOWJlNTYtODc4MC00MTNiLTg0NGItODRmM2UwMTljMDE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0361f96-ae67-4f2f-a5ac-24b09156923b%22%2c%22Oid%22%3a%22a81552aa-63f8-48b9-9364-5e672bb66547%22%7d
10 marca 19:00 LINK DO WEBINARIUM
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ2ZjJlNjQtMjM0OS00NmQ1LTk5OWQtMTUyMTk3YWFmNzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0361f96-ae67-4f2f-a5ac-24b09156923b%22%2c%22Oid%22%3a%22a81552aa-63f8-48b9-9364-5e672bb66547%22%7d
Webinarium potrwa nie dłużej niż 45 minut, jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku polskim na platformie MS Teams.
Główne tematy webinarium:
- warunki uczestnictwa w projekcie
- najważniejsze informacje o platformie Lerni
- informacje o Certyfikacie językowym LTE
- możliwość przystąpienia do egzaminu ‘z domu’ (zobacz jak, kliknij: https://youtu.be/yc87g1qgqOU)
- pytania i odpowiedzi
Więcej informacji o egzaminie i projekcie można znaleźć tutaj: http://nowe-kwalifikacje.eu/cert-enpro-A1-C2
Kontakt i dodatkowe informacje:
Biuro Projektu:
e-mail: sekretariat.csd@gmail.com
telefon: 607 710 401

Wiadomość utworzona: 3 marca 2021 16:06, autor: Małgorzata Szumilas-Ittner
Ostatnia modyfikacja: 3 marca 2021 16:14, wykonana przez: Małgorzata Szumilas-Ittner
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Studium Języków Obcych