26 maja 2020
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT TELEKOLABORACYJNY PROWADZONY METODĄ PBL
21 maja 2020 roku odbyła się, w trybie online,  finałowa prezentacja międzynarodowego projektu telekolaboracyjnego "Gra Edukacyjna", podsumowująca kolejną już edycję współpracy międzyuczelnianej pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Budapeszcie (Budapest Business School) i Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.
W projekcie wzięli udział studenci II roku Instytutu Fizyki, kierunku Fizyka Techniczna Politechniki Śląskiej, pod kierunkiem mgr Grażyny Dudy oraz studenci Wydziału Finansów i Księgowości z Wyższej Szkoły Biznesu w Budapeszcie pod kierunkiem dr Ildiko Dosa. Projekt trwał od końca lutego do połowy maja br.
Tematem współpracy było zaprojektowanie gry edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego w połączeniu z umiejętnością podejmowania strategicznych decyzji z tym związanych. Ponadto w/w gra spełnia wiele ważnych funkcji, takich jak: 1) budowa więzi wśród społeczności studenckiej, co przyczynia się do większej atrakcyjności studiowania (community building); 2) rozwiązywanie trudnych problemów; 3) nauka krytycznego myślenia.
Studenci pracowali w pięciu międzynarodowych zespołach mając do wykonania zadania związane z opracowaniem mechaniki gry (Basic game mechanics), zbadaniem wpływu gier grupowych na rozwój i edukację młodzieży, stworzeniem bazy zagadnień, do których odnosi się gra (Dilemma cards), stworzeniem bazy problemów ekologiczno-środowiskowych, które należy rozwiązać (Chance cards) oraz z projektem graficznym gry.
Projekt telekolaboracyjny przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych umożliwia również rozwój wielu kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz wymianę międzykulturową w środowiskach akademickich. Współpraca telekolaboracyjna stanowi istotny i innowacyjny kierunek rozwoju kształcenia uniwersyteckiego.

Wiadomość utworzona: 26 maja 2020 16:05, autor: Justyna Kuszkowska-Schneider
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Studium Języków Obcych