ABC zdalnych komercyjnych kursów językowych organizowanych przez Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach

I. ZASADY OGÓLNE

1. Studium Języków Obcych (SJO) Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadzi kursy dokształcające w formie zdalnych komercyjnych kursów językowych (zwane dalej kursami językowymi), które realizowane są w semestrze letnim i zimowym danego roku akademickiego.

2. Nauka na kursach odbywa się na różnych poziomach zaawansowania:od poziomu A1 do C2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i obejmuje naukę języka ogólnego, języka specjalistycznego, warsztaty językowe, przygotowanie do różnego rodzaju językowych egzaminów certyfikatowych.

II. ZAPISY NA KURSY      

Dokonanie zapisu na kurs językowy następuje po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go na odpowiedni adres kontaktowy oraz uiszczeniu opłaty za kurs.

Formularz zgłoszeniowy

III. KWALIFIKACJA DO GRUP   

1. Przydział do grupy odbywa się na podstawie nieobowiązkowego, bezpłatnego testu kwalifikacyjnego określającego poziom znajomości języka przez potencjalnego uczestnika, deklaracji uczestnika oraz w razie potrzeby rozmowy z lektorem.

2. Na kursy na poziomie A1 nie ma wymagań kwalifikacyjnych. 

IV. LICZEBOŚĆ GRUPY I OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

1. Minimalna liczba uczestników wymagana do utworzenia grupy wynosi 10 osób.

2. Grupa językowa nie może liczyć więcej niż 19 osób.

3. Za zgodą Kierownictwa  SJO minimalna liczba uczestników w grupie może ulec zmianie, co może skutkować zmianą ceny za kurs. 

4. Uczestnik kursu jest zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć, co stanowi podstawę otrzymania świadectwa ukończenia kursu. 

5. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje zmiany opłaty za kurs językowy. 

V. WYMIAR GODZIN I OPŁATA ZA KURS 

1. Wymiar godzin poszczególnych kursów oraz ich ceny podawane są w momencie ogłoszenia zapisów w ofercie SJO kierowanej do potencjalnych uczestników.

2. SJO zastrzega sobie możliwość zmiany lektora w trakcie trwania kursu, okresowe zastępstwo, zmianę sali, w której prowadzone są kursy.

3. Opłata za kurs dokształcający musi być uiszczona w całości najpóżniej 7 dni przed pierwszymi zajęciami, a potwierdzenie dowodu wpłaty przesłać na wskazany adres mailowy.

 4. Kwotę należy przekazać na konto Politechniki Śląskiej:

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
ING BANK ŚLĄSKI  SA
O/GLIWICE

90 1050 1230 1000 0002 0211 3098
NIP Politechniki Śląskiej: 631 020 07 36

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ABC komercyjnych kursów językowych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach