Egzaminy Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 

 

Studium Języków Obcych
Politechnika Śląska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2
Tel./faks 0-32 237 21 95, tel. 0-32 237 13 69
e-mail: rjm1@polsl.pl

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris
28, rue de l’Abbé Grégoire
75279 Paris
www.lefrancaisdesaffaires.fr

Studium Języków Obcych jest licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym Izby Przemysłowo-Handlowej w Paryżu (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) i oferuje możliwość uzyskania Dyplomów DFP B1 i DFP Affaires B2, potwierdzających znajomość języka francuskiego w dziedzinie przedsiębiorstwa i biznesu.

- dawny Certificat de Français Professionnel (CFP), obecnie DFP B1 (Diplôme de Français Professionnel B1 - proponowany jest osobom znającym język francuski „w przedsiębiorstwie i biznesie” na poziomie podstawowym zaawansowanym / średniozaawansowanym, tzn. po 250 – 300 godzinach nauki języka.

- dawny Diplôme de Français (Affaires) (DFA 1), obecnie DFP B2 (Diplôme de Français Professionnel Affaires B2 – adresowany jest do studentów, stażystów i osób aktywnych zawodowo, którzy osiągnęli poziom wysoko średniozaawansowany / zaawansowany znajomości języka francuskiego z zakresu przedsiębiorstwa i biznesu, co odpowiada 450-500 godzinom nauki języka.

Dyplomy DFP B1 i DFP Affaires B2 potwierdzają oficjalnie znajomość j. francuskiego na poziomie B1 / B2.

DFP B1 i DFP Affaires B2 są dokumentami stanowiącymi prawdziwy atut dla wszystkich, którzy zamierzają rozpocząć lub rozwijać karierę zawodową nie tylko w krajach frankofońskich, ale także poza ich granicami.

Egzaminy DFP B1 i DFP Affaires B2 składają się z 2 części:

- część pisemna – opracowana i sprawdzana w Paryżu,
- część ustna – opracowana przez Ośrodek Egzaminacyjny.

Przykładowe testy egzaminacyjne DFP B1 i DFP Affaires B2 można pobrać ze strony internetowej Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:
www.fda.ccip.fr > Examens .

Z początkiem każdego roku akademickiego organizujemy 120 godzinny kurs przygotowawczy, prowadzony przez doświadczonych lektorów, z kwalifikacjami nabytymi w CCIP w Paryżu.

Informujemy, iż istnieje możliwość zdawania egzaminu jako „candidat libre”, tzn. bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego.

Informacji odnośnie egzaminów i przygotowania do nich udzielają:
mgr Małgorzata Bartnik (DFP B1),
mgr Elżbieta Organ (DFP Affaires B2)
Zespół Romanistów, IIIp., Wydział Górniczy, pok. 680 w godzinach konsultacji.

Zapisy przyjmuje Sekretariat SJO (pokój 686, III piętro, Wydział Górnictwa i Geologii), tel. 32 237 13 69 / 32 237 21 95.

Uzyskane certyfikaty i dyplomy można odbierać w sekretariacie Studium.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
EGZAMINY CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS