DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

SJO jest jednostką międzywydziałową, której podstawowym zadaniem jest działalność dydaktyczna na rzecz studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej w zakresie nauczania języków obcych. Obecnie w ramach lektoratów prowadzona jest nauka języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz języka polskiego dla obcokrajowców. Rok rocznie nauką objętych jest około 1500 grup na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i doktoranckich, do prowadzenia których zatrudnionych jest 64 pracowników dydaktycznych w trzech ośrodkach: Gliwice, Katowice, Zabrze. Ponadto Zespół Germanistów prowadzi  zajęcia  przygotowujące do egzaminów z języka niemieckiego w Instytucie Goethego. Od 2004 roku Studium prowadziło przez kilka lat  zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Tradycyjnie, poza lektoratami dla studentów, oferowane są różnego rodzaju odpłatne kursy językowe: dla pracowników Uczelni, kursy języka w technice i biznesie, kursy specjalistyczne przygotowujące m.in. do uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych (TELC).

W Studium przeprowadzane są egzaminy ze znajomości języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego dla doktorantów, wymagane przy dopuszczeniu do obrony pracy doktorskiej oraz dla studentów ubiegających się o wyjazdy na praktyki zagraniczne (IASTE, ERASMUS). Ponadto Studium jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TELC. Egzaminy TELC są honorowane w krajach Unii Europejskiej oraz oficjalnie uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Służby Cywilnej Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka na wszystkich poziomach biegłości językowej od A1 do C2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy TELC obejmują języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski.

Obszernym fragmentem działalności Studium są tłumaczenia. Pracownicy Studium wykonują wiele tłumaczeń symultanicznych w trakcie konferencji, seminariów i warsztatów organizowanych przez poszczególne Wydziały Politechniki Śląskiej oraz podczas różnorodnych oficjalnych i nieoficjalnych spotkań i rozmów z zagranicznymi partnerami naszej Uczelni. Dokonują licznych tłumaczeń oficjalnej korespondencji dla potrzeb Działu Współpracy z Zagranicą, Rektoratu oraz  Wydziałów. Zakres tłumaczeń i korekt językowych obejmuje również liczne publikacje naukowe pracowników Politechniki, treść albumów pamiątkowych i publikacji o charakterze informacyjnym, a także tytuły i streszczenia prac dyplomowych oraz suplementy do dyplomów absolwentów Uczelni.

 * * *

Dbając o wysoki standard nauczania pracownicy Studium ustawicznie opracowują na potrzeby zajęć dydaktycznych liczne materiały uzupełniające. Są to głównie propozycje z zakresu języka technicznego, mające stanowić adekwatne do kierunku studiów uzupełnienie podręczników wiodących. W tym celu w 2006 roku opublikowany został skrypt pt. "Selected Aspects of Technical English”, służący wspomaganiu nauczania języka angielskiego na takich kierunkach jak geologia, inżynieria środowiska, energetyka, fizyka i chemia. Kolejne pozycje, które się ukazały w kolejnych latach to:"Progress in Technical English", "Vocabulary and Practice in Technical English", "Technical English Vocabulary Guide", "How to Build a House". Opracowano również monografię pt. ,,Jak napisać referat w języku niemieckim", będącą zbiorem słów i zwrotów niezbędnych do napisania i wygłoszenia referatu. Ponadto stworzono zestaw "regionalnych" ćwiczeń leksykalno-krajoznawczych wzbogacających naukę języka niemieckiego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem „Dossier egzaminacyjnego” dla języka niemieckiego jako języka obcego  w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. 

Podążając za współczesnymi trendami SJO uruchomiło Platformę Zdalnej Edukacji, aby poszerzyć wachlarz stosowanych metod nauczania.

Pracownicy Studium ustawicznie dbają o podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych na drodze studiów podyplomowych oraz poprzez udział w różnego rodzaju konferencjach, warsztatach i szkoleniach zarówno w kraju jak i za granicą. Natomiast stała współpraca z wydawnictwami językowymi zapewnia bezpośredni dostęp do najnowszych propozycji podręcznikowych, co również zapewnia wysoki poziom nauczania.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dzialalnosc naukowo-dydaktyczna