Egzaminy uprawniające studentów do wyjazdu na zagraniczne praktyki studenckie   

Egzamin IAESTE

Poziom egzaminu – B2

Wyznaczenie terminu egzaminu uzależnione jest od zgłoszeń studentów.  Przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić się do sekretariatu Studium (p. 686) i uiścić opłatę 50 zł (zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni przed ustalonym terminem egzaminu). Na egzamin studenci zobowiązani są przynieść dowód tożsamości oraz dowód wpłaty.

Osoby przeprowadząjące egzamin z języka angielskiego:

  1. mgr Beata Badowska-Janecka
  2. mgr Karina Kunz-Kurnicka
  3. mgr Anna Lech
  4. mgr Joanna Machaczek
  5. mgr Ewa Sługocka
  6. mgr Agnieszka Roszczyk

Egzamin składa się z następujących części:

I. Część pisemna:

-  ćwiczenie typu Listening Comprehension, np. uzupełnianie luk, prawda/fałsz, 
ćwiczenie typu Reading Comprehension, np. dopasowywanie nagłówków do akapitów, prawda/fałsz, test wyboru;

II. Część ustna:

- autoprezentacja
-
wypowiedź na wylosowany temat
-
sprawdzenie zwrotów przydatnych w języku codziennym.

UWAGA: powyższe informacje dotyczą wyłącznie języka angielskiego. W przypadku innych języków proszę zgłaszać się bezpośrednio do kierowników zespołów językowych.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzaminy IAESTE