TELC-The European Language Certificates-jest jednolitym systemem egzaminów stworzonym w oparciu o Europejski System Kształcenia Językowego

Egzaminy TELC są honorowane i znane w krajach Unii Europejskiej oraz oficjalnie uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Służby Cywilnej Rzeczpospolitej Polskiej, wiele instytucji publicznych i gospodarczych jako potwierdzenie znajomości języka.

Uzyskanie certyfikatu egzaminu TELC od poziomu B2  stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego  w zakresie nowożytnego języka obcego .

Egzaminy TELC uznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zostały wpisane na  ministerialną listę kwalifikacji zawodowych jako akredytowne. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli, w tym także do nauczania.

Więcej informacji o egzaminach TELC: www.telc.net.pl,  www.telc.net

Studium Języków Obcych jest licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC i oferuje uczniom, studentom, pracownikom służby cywilnej  oraz wszystkim chętnym możliwość uzyskania certyfikatów językowych na różnych poziomach biegłości językowej:

-język angielski -poziom B1, B2

-język niemiecki -poziom B1, B2

Zapisy na egzaminy przyjmuje mgr Barabara Dimitruk-barbara.dimitruk@polsl.pl, tel.kom. 511 270 772

lub

Sekretariat SJO (pok. 686, III piętro, Wydz. Górnictwa i Geologii)

tel./fax. 0-32-237-21-95, tel. 0-32-237-13-69, e-mail:rjm1@polsl.pl

EGZAMINY NA CERTYFIKATY TELC W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 semestr zimowy:

 

A) Termin I 15.01.21, godz.12.00, termin wpłaty do 9.12.20

 

B) Termin II 14.05.21, godz.12.00, wpłata do 8.04.21

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW TELC

Dokonanie wpłaty za egzamin w Sekretariacie SJO lub przelewem podając numer konta:  60 1050 1230 1000 0002 0211 3056, nazwę egzaminu, język i poziom (Egzamin Telc - jęz. ang. - B2)

Dokonanie rejestracji - przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy: barbara.dimitruk@polsl.pl

Ceny za egzamin TELC:

B1 - 410 zł

B2 - 480 zł

WAŻNE

  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz   z jednej osoby na drugą.
  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma mozliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • Egzaminy oceniane są komputerowo we Frankfurcie nad Menem. Informacji o wynikach egzaminu (ok. 8 tygodni po egzaminie) udziela Sekretariat SJO
  • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek i gumkę.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzaminy Telc