Egzaminy dla doktorantów

KOMISJE EGZAMINACYJNE DLA DOKTORANTÓW
 

Język angielski

 

mgr Grażyna GÓRECKA

 

mgr Ludmiła HANO-NAWROT

 

mgr Grażyna SUPKOWSKA

mgr Iwona TERLECKA-ŻABIŃSKA

 

mgr Justyna TROJANOWICZ

mgr Katarzyna GRÓDEK (Katowice)
mgr Joanna Markefka (Katowice)

Język francuski

 

mgr Elżbieta ORGAN

Język hiszpański

 

mgr Alina SMOLEŃ

Język włoski

 

 

mgr Aleksandra UPŁAWA

Język niemiecki

 

mgr Anna STRYJA
mgr Irena SZLEZINGER

Język rosyjski

 

mgr Aleksandra FEDORYSZYN

KRYTERIA OCENY

Ocena bdb - zdający posługuje się płynnie językiem, wykazuje szeroki zasób słownictwa, nie ma żadnych trudności w rozumieniu, popełnia nieliczne błędy gramatyczne nie mające wpływu na komunikatywność wypowiedzi.

Ocena db - zdający posługuje się dosyć płynnie językiem, wykazuje dość duży zasób słownictwa, nie ma żadnych trudności w rozumieniu, popełnia błędy gramatyczne nie mające jednak wpływu na komunikatywność wypowiedzi.

Ocena dst - zdający posługuje się językiem niezbyt płynnie, wykazuje nieco ograniczony zasób słownictwa, pewne trudności w rozumieniu oraz popełnia dosyć dużo błędów gramatycznych nie zniekształcających jeszcze komunikatywności wypowiedzi.

Ocena ndst - zdający ma trudności w posługiwaniu się językiem, wykazuje zbyt mały zasób słownictwa, ma trudności w rozumieniu, popełnia dużo błędów gramatycznych o jakości powodującej zniekształcenie i ograniczenie komunikatywności wypowiedzi.

WYMAGANIA DO EGZAMINU Z JĘZYKÓW: ANGIELSKIEGO, ROSYJSKIEGO, FRANCUSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, NIEMIECKIEGO I WŁOSKIEGO DLA DOKTORANTÓW.

1.     Tekst techniczny oryginalny (nie tłumaczony z innego języka ) w objętości 5 stron A-4:
 
a. tłumaczenie fragmentów wskazanych przez egzaminatora
b. krótkie omówienie tekstu
c. odpowiedź na szczegółowe pytania
 

2.     Autoprezentacja i omówienie własnej pracy doktorskiej
 

3.     Wypowiedź na jeden z ogólnych tematów:
 
- komputer i Internet w obecnym świecie
- problemy współczesnego świata: terroryzm, skażenie środowiska, zdrowie, uzależnienia
- globalizacja - /za i przeciw/
- środki masowego przekazu i ich rola
- rola nauki we współczesnym świecie
- wychowanie i kształtowanie odpowiedzialności młodego pokolenia (dom, szkoła)
- służba zdrowia: prywatna czy społeczna
- zdrowy styl życia,
lub inne pytania tego typu                                                                                      

    4.  Test sprawdzający słownictwo i słowotwórstwo (20 przykładów).

UWAGA: KANDYDAT DO EGZAMINU WINIEN PRZED EGZAMINEM SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z EGZAMINATOREM I DOSTARCZYĆ Z WYPRZEDZENIEM TEKST TECHNICZNY, NA PODSTAWIE KTÓREGO MA ZAMIAR ZDAWAĆ.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzaminy dla doktorantów