Egzaminy dla pracowników przemysłu

KOMISJE EGZAMINACYJNE Z PRZEMYSŁU
 

Język angielski

 

 

mgr Grażyna GÓRECKA

 

mgr Bożena STEFANOWICZ

 

mgr Grażyna SUPKOWSKA

Język francuski

 

Język niemiecki

 

 

mgr Barbara DIMITRUK

Język rosyjski

 

mgr Aleksandra FEDORYSZYN


WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE DO EGZAMINÓW Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA PRACOWNIKÓW Z PRZEMYSŁU

I. ZNAJOMOŚĆ CZYNNA

1.     Swobodna wypowiedź w danym języku na tematy:
 
a) z życia codziennego z uwzględnieniem sytuacji pozazawodowej, mieszkaniowej, zainteresowań itp.
b) zawodowe - w szczególności w zakresie swojej specjalności. 
 

2.     Umiejętność zabierania głosu w dyskusji (uzasadniania swojej opinii, proponowanie, akceptowanie, odmowa itp.) 

3.     Swobodna umiejętność korzystania z literatury fachowej: czytanie, tłumaczenie i streszczenie.

II. ZNAJOMOŚĆ BIERNA

1.     Tłumaczenie 10 stron formatu A-4 przygotowanego tekstu oryginalnego w zakresie swojej specjalności (bez korzystania ze słownika). 

2.     Tłumaczenie nieznanego tekstu ogólno-technicznego z możliwością korzystania ze słownika.

UWAGA: ZAINTERESOWANY ZGŁASZA SIĘ NA EGZAMIN ZE SWOIMI MATERIAŁAMI SPECJALISTYCZNYMI I ODPOWIEDNIM SŁOWNIKIEM.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO DLA PRACOWNIKÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

1.     Sprawdzenie umiejętności zachowania się w sytuacjach życia codziennego.  

2.     Krótka wypowiedź na tematy ogólne. 

3.     Swobodna umiejętność korzystania z tekstów dostępnych w czasopismach fachowych lub ogólnych (czytania, tłumaczenia, streszczenie, dyskusja).

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Egzaminy dla pracowników przemysłu