KONTAKT I ZAPISY

Aby zapisać się na kurs prosimy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na odpowiedni dla danego języka adres (adresy osób kontaktowych poniżej). 

Sekretariat SJO, tel. (0-32) 237-13-69, (0-32) 237-21-95, +48 721 840 027

j. angielski  aleksandra.mercik@polsl.pl

j. chiński iwona.galazka@polsl.pl 

j. hiszpański, j. francuski, j. włoski alina.smolen@polsl.pl

j. niemiecki beata.kurzawinska@polsl.pl

Polish for foreigners beata.kurzawinska@polsl.pl

j. rosyjski malgorzata.bryg-lewandowska@polsl.pl

Zgłoszenie na kurs językowy

Zgłoszenie na kurs języka chińskiego

(Informacja dla korzystających z przeglądarek Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/U%C5%BCywanie%20dodatku%20Adobe%20Reader%20w%20Firefoksie#w_przeglledanie-plikahw-pdf-w-firefoksie). 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,

2) na Politechnice Śląskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia kursu językowego,

4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b czyli umowa oraz art. 6. Ust. 1 lit. a czyli zgoda, w przypadku udzielania zgody, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r czyli wykonania umowy (RODO),

5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa,

7) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich czynności związanych z procesem organizacji, przeprowadzenia i dokumentacji kursu,

8) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do, w przypadkach
w których prawo na to zezwala: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

10) podanie danych niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia kursu  jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W przypadku danych, na które Pan/Pani wyraziła zgodę, odmowa ich podania nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami wobec Pani/Pana, co oznacza, że nie wpłynie w żaden sposób na status Uczestnika kursu.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kontakt