Podstawy wprowadzenia Systemu w SJO

 

  • Uchwała Senatu Politechniki Śląskiej nr XXVII/188/07/08 z dnia 28
    stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

 

  • Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wraz z dokumentem : Zasady funkcjonowania  systemu zapewnienia jakości kształcenia,

 

  • Zatwierdzenie dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dla Studium Języków Obcych przez Kierownika SPNJO w dniu 30 września 2010-09-29

 

 

Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dla SJO została opracowana na podstawie zasad funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia obowiązujących na Politechnice Śląskiej.
Dokumentacja zatwierdzona przez Kierownika SJO w dniu 30 września 2010r. obejmuje:

Księgę Jakości
Procedury
Instrukcje

Dokumentacja jest nadzorowana przez Pełnomocnika Kierownika SJO
ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia a jej kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody Kierownika SJO.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Podstawy wprowadzenia Systemu