Struktura organizacyjna Studium

Studium Języków Obcych jest jednostką międzywydziałową podlegającą bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej.

Na czele Studium stoi Dyrektor Studium oraz Zastępca Dyrektora Studium.

Dyrektor SJO - dr Małgorzata RACHWALSKA-MITAS

Z-ca Dyrektora SJO - mgr Mariusz STARAK

Pracownicy Studium podzieleni są na sekcje językowe:

 • I Sekcja jezyka angielksiego - kierownik mgr Iwona Rocznik
 • II Sekcja języka angielskiego - kierownik mgr Iwona Gałązka
 • Sekcja języka niemieckiego, rosyjskiego, polskiego jako obcego i języków romańskich - kierownik mgr Grażyna Kubarska

 

Rada Studium

Skład Rady Studium na kadencję 2017-2021

 • dr Małgorzata Rachwalska -Mitas - Dyrektor Studium
 • mgr Mariusz Starak - Z-ca Dyrektora Studium
 • mgr Grażyna Kubarska- Kierownik Sekcji języka niemieckiego, rosyjskiego, polskiego jako obcego i języków romańskich
 • mgr Iwona Rocznik - Kierownik I Sekcji języka angielskiego
 • mgr Iwona Gałązka- Kierownik II Sekcji języka angielskiego
 • mgr Anna Smajdor - Pełnomocnik Dyrektora SJO ds. SZJK
 • mgr Renata Pelka
 • mgr Małgorzata Zyk
 • mgr Iwona Terlecka-Żabińska
 • mgr Alina Smoleń

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Struktura organizacyjna