System nauczania

System nauczania języków obcych w SJO określa Uchwała Nr XXVI/210/14/15 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów w tym plany studiów na studiach I i II stopnia.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Nauczania