Współpraca z zagranicą

Współpraca z zagranicą jednostki o typowo dydaktycznym charakterze, jaką jest Studium Języków Obcych, opiera się w głównej mierze na wymianie doświadczeń w zakresie edukacji, zwłaszcza dotyczących nowych trendów w metodyce nauczania języków obcych. Na skutek przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nauczanie języków obcych wyszło daleko poza ramy nakreślane przez podręczniki. W związku z poczuciem przynależności do wielonarodowej wspólnoty, nauczanie języków nabrało aspektów wielokulturowych i interdyscyplinarnych. Nie jest już jedynie przekazywaniem wiedzy na temat podstaw strukturalnych, czy leksykalnych danego języka, ale skupia się również na wskazywaniu sposobów poprawnego funkcjonowania i komunikowania się w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo oraz w obrębie specyficznych grup zawodowych. Stąd też we współczesnych metodach nauczania języków obcych, tak samo jak na poprawność wypowiedzi mówionych i pisanych, zwraca się uwagę na przełamywanie stereotypów kulturowych oraz naukę języka specjalistycznego z różnych dziedzin. Również rozwój technologiczny, niosący za sobą wprowadzanie nowoczesnych środków dydaktycznych, wpływa na przemiany w metodyce nauczania języków obcych tak, aby nauka ta była atrakcyjna i przystawała do otaczającej rzeczywistości. Dlatego też wymiana myśli, spostrzeżeń i doświadczeń z instytucjami edukacyjnymi o podobnym profilu do SJO jest tak istotna. Każda z Sekcji Językowych Studium zaangażowana jest we współpracę z ośrodkami z różnych krajów.   

Sekcja języka angielskiego 

- uczestnictwo i organizacja kursu Language Learning and Networking od 2005r. stanowiącego element współpracy z uczelniami z Danii, Finlandii, Hiszpanii i Rosji, a także z Działem Współpracy Naukowej z Zagranicą w zakresie wymiany zagranicznej studentów
- wymiana wykładowców między SJO Politechniki Śląskiej a HAMK Hammenlinna (Fn)
- udział w unijnym programie Grundtvig 3 (lata 2006-2014)

 Germaniści

- wieloletnia współpraca z Centrum Językowym Uniwersytetu Otto von  Guericke w Magdeburgu, tworzenie projektów międzynarodowych (m.in.program komputerowy, dossier egzaminacyjne) w ramach cyklicznie odbywających się warsztatów w Niemczech i Polsce . Patronat Uniwesytetu Otto von Guericke nad Olimpiadą Języka Niemieckiego dla Uczelni Technicznych organizowanąprzez SJO.

- współpraca z Uniwersytetem Technicznym Bergakademie we Freibergu (Niemcy) w ramach realizowania programu wyjazdów stypendialnych studentów. Patronat Uniwersytetu nad Olimpiadą Języka Niemieckiego dla Uczelni Technicznych organizowaną przez SJO.

- wpółpraca z Uniwesytetem w Siegen , Niemcy (2014-2016) - wymiana studentów i kadry dydaktycznej obu uczelni oraz wymiana doswiadczeń w zakresie kształcenia studentów

  - współpraca z Goethe-Institut w Krakowie i Warszawie - realizowanie projektów w ramach warsztatów, seminariów i zajęć ze studentami.

- długoletnia (wygasla już) współpraca z Internationales Hochschulinstitut w Zittau w ramach realizowania programu zagranicznych stypendialnych wyjazdów studentów.

 Romaniści

- wieloletnia współpraca z Izbą Handlowo- Przemysłową w Paryżu www.ccipf.org , www.lefrancaisdeaffaires.fr
- współpraca z Instytutem Włoskim w Krakowie  www.iiccracovia.esteri.it
- współpraca z Instytutem Cervantesa w Warszawie
- współpraca z Instytutem Francuskim w Krakowie/Warszawie

  Rusycyści

- współpraca z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Współpraca z zagranicą