Zakres materiału do egzaminu B2 z języka rosyjskiego

 

GRAMATYKA

1. Deklinacje rzeczowników, rzeczowniki żywotne i nieżywotne, rzeczowniki nieodmienne

2. Zaimki pytające, nieokreślone, przeczące, zaimki dzierżawcze

3. Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy i najwyższy

4. Liczebniki główne i porządkowe i ich odmiana

6. Koniugacja czasownika, czasowniki nieregularne, rekcja czasowników, czas teraźniejszy, przeszły i przyszły, czasowniki zwrotne, tryb rozkazujący.

7. Przysłówki, stopniowanie przysłówków (stopień wyższy i najwyższy). 8.

8. Zwroty i wyrażenia idiomatyczne

 

ZAGADNENIA TEMATYCZNO-LEKSYKALNE

1. Poszukiwanie pracy. Kariera zawodowa. Prezentacja firmy (historia, lokalizacja, organizacja, polityka zatrudnienia, warunki pracy, perspektywy na przyszłość).

2. Języki obce (znaczenie we współczesnym świecie, sposoby uczenia się).

3. Zakupy. Reklama.

4. Żywienie. Kuchnia narodowa.

6. Podróże – służbowe i prywatne (hotele, konferencje, szkolenia, spotkania towarzyskie).

7. Czas wolny: zainteresowania, rozrywka, sport.

8. Internet i inne nowoczesne media.

9. Życie w różnych środowiskach. Miasto / wieś. Problemy wielkich miast.

10. Stereotypy. Cechy narodowe. Różnice kulturowe.

11. Ochrona środowiska. Działania pro-ekologiczne.

12. Pieniądze i bankowość.

13. Opis produktu.

14. Cechy charakteru. Profil kandydata do pracy.

15. Rynek pracy. Bezrobocie.

16. Życie i praca za granicą. Przyczyny podejmowania pracy za granicą.

17. Zdrowie.

 

EGZAMIN USTNY

1. Prezentacja siebie i swojego kierunku studiów.

2. Wygłaszanie prezentacji na temat związany z kierunkiem studiów.

3. Zwroty używane w codziennej komunikacji międzyludzkiej.

 

PISANIE

Listy i emaile formalne:

1. zażalenie, reklamacja

2. zamówienie

3. prośba o informacje

4. list motywacyjny

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zakres materiału do egzaminu B2 z języka rosyjskiego