Poza standardowymi działaniami dydaktycznymi oraz tłumaczeniami, pracownicy Studium koncentrują się na dodatkowych działaniach o charakterze twórczym, mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia. Przede wszystkim od wielu lat z powodzeniem organizowane są międzynarodowe oraz krajowe konferencje naukowo-dydaktyczne oraz warsztaty psychologiczno-metodyczne dla nauczycieli i lektorów języków obcych. Oprócz zapraszanych gości, również wykładowcy wszystkich zespołów SJO angażują się aktywnie    w ich przebieg prezentując własne wykłady lub warsztaty praktyczne. 

Od 2005 roku SJO jest organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego dla Wyższych Uczelni Technicznych oraz od 1999 przeprowadza corocznie pierwszy etap tożsamej Olimpiady języka angielskiego. W 2006 roku SJO zostało nagrodzone Znakiem Jakości dla Nowatorskich Inicjatyw w dziedzinie Nauczania i Uczenia się Języków Obcych w dorocznym konkursie European Language Label organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wyróżniony projekt o nazwie ''Double the fun with bio-lingual books and Eurolingua, ages 5-105'' był prowadzony w latach 2005-2006, a w jego ramach oraz przez szereg kolejnych lat Studium organizowało wielojęzyczne konkursy dla uczniów gliwickich szkół.  

Od kilku lat pracownicy Studium biorą aktywny udział w corocznych edycjach Nocy Naukowców prezentując coraz większą liczbę własnych warsztatów i prezentacji, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. W 2014 roku takich wystąpień było trzy, w 2015  siedem a w 2016 miało miejsce aż dziewięć różnorodnych wydarzeń z zakresu wielu języków i wielorakich zagadnień językowych.                                                          

Biblioteka Centralna w Gliwicach organizuje wydarzenia, na które zapraszani są pracownicy SJO. 17 listopada 2016 roku miała miejsce prezentacja ,,OKTOBERFEST'' z udziałem trójki naszych germanistów.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Działania pozadydaktyczne