13 lipca 2010
Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej

Dyrektor Ośrodka Spotu Politechniki Śląskiej zaprasza do składania ofert w konkursie na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu, usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Akademickiej 27 (Lodowisko „Tafla”).

Powierzchnia użytkowa lokalu składającego się z dwóch pomieszczeń wynosi: 81,95 m².

Godziny otwarcia bufetu: od 8.00 do 22.00 (w wyjątkowych przypadkach do 23.00), bezwzględnie w czasie zajęć dydaktycznych, ślizgawek oraz zawodów.

Okres wynajmu: od 01.09.2010 r. do 31.05.2012 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Konarskiego 18, pokój 448) do dnia 30.07.2010 r. do godz. 12.00.

Do zaproponowanej przez Oferenta ceny zostanie doliczony podatek VAT oraz opłaty za media.

Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
• wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
• aktualny - wystawiony nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy od daty otwarcia ofert - odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• podpisane oświadczenie oferenta.

Dyrektor Ośrodka Spotu Politechniki Śląskiej zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Działu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych Politechniki Śląskiej w dniu 30.07.2010 r. o godz. 13.00

Dodatkowe informacje i ustalenie terminu oględzin lokalu - pod numerem tel. 32 237-23-51 w godz.7.00 15.00.

Wiadomość utworzona: 13 lipca 2010 10:12, autor: Piotr Podgórski
Ostatnia modyfikacja: 13 lipca 2010 10:13, wykonana przez: Piotr Podgórski
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Ośrodka Sportu