Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

zaprasza wszystkich zainteresowanych na kursy obsługi oprogramowania

3D Studio MAX

Kursy realizowane są w wymiarze: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń. Dydaktyczne Laboratoria Komputerowe Ośrodka pozwalają realizować kursy wg zasady - jedna osoba / jeden komputer. Prowadzący zajęcia instruktorzy od wielu lat zajmują się wizualizacją obiektów architektonicznych i animacją stosowaną w zagadnieniach inżynierskich. Uczestnicy kursu otrzymują materiały pomocnicze oraz dyplom ukończenia kursu.

Kursy są organizowane na kilku poziomach zaawansowania:

Kurs podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

  • modelowanie obiektów 3d,
  • materiały i tekstury,
  • techniki oświetlenia sceny,
  • praca kamerą,
  • rendering.

Kurs zaawansowany obejmuje zagadnienia animacji w 3D Studio MAX:

  • animacja obiektów parametrycznych,
  • tworzenie i edycja kluczy,
  • kontrolery i hierarchia ruchu,
  • animacja systemów cząstek oraz pól sił,
  • efekty atmosferyczne.

Zgłoszenia przyjmują:

           mgr inż. arch. Piotr POLINCEUSZ     piotr.polinceusz(at)polsl.pl

           Sekretariat OGiGI                           pok. 201, tel. 237 26 58

           mgr inż. Elżbieta HAWLING             pok. 301, tel. 237 11 21

           mgr inż. Marian WYDRA                  pok. 301, tel. 237 11 21

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Kurs 3D Studio MAX