Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Śląskiej prowadzącą działalność naukową i dydaktyczną. Działalność dydaktyczną realizuje na wielu kierunkach studiów w zakresie przedmiotów związanych z teorią i praktyką odwzorowań geometrycznych, grafiką komputerową i technologią kształcenia. Ośrodek posiada nowoczesne zaplecze techniczne - Dydaktyczną Pracownię Audiowizualną i Dydaktyczne Laboratoria Komputerowe. Działalność naukowa Ośrodka jest poświęcona badaniu i tworzeniu nowych metod odwzorowań przestrzeni geometrycznej oraz ich zastosowaniom w praktyce inżynierskiej. Prowadzone są także badania związane z efektywnością nowych technologii dydaktycznych w obszarze nauczanych przedmiotów. 

Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej organizuje, od kilkudziesięciu lat, ogólnopolskie konferencje naukowe i dydaktyczne poświęcone geometrii komputerowej i dydaktyce nauczanych przedmiotów. Pracownicy Ośrodka biorą czynny udział w konferencjach: International Conferenc for Geometry and Graphics, International Conference on Engineering Education oraz w międzynarodowych konferencjach prowadzonych przez Uniwersytety Techniczne Drezna i Bratysławy.

Pracownicy Ośrodka są członkami Interantional Society for Geometry and Graphics (ISGG) oraz Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (PTGiGI).

Główne kierunki badań naukowych

Zagadnienia geometryczne związane z takimi dziedzinami jak: architektura i budownictwo, geologia, górnictwo i mechanika. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

·         geometria numeryczna,

·         geometria obiektów architektoniczno - budowlanych, 

·         geometria rzutowa, 

·         geometryczna problematyka w praktyce  CAD/CAM, 

·         geometryczne aspekty występujące w systemach wizyjnych, 

·         geometryczne zagadnienia związane z problemami estetyki, 

·         grafika komputerowa, 

·         historia geometrii i technologii CAD, 

·         niestandardowe i  standardowe rzutowania przestrzeni trójwymiarowej,  

·         restytucja modelu lub sceny danej rzutem albo rzutami, 

·         systemy ekspertowe związane z BHP, 

·         wybrane problemy wizualizacji i animacja komputerowa.

 Historia Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

Ośrodek powstał równocześnie ze swoją macierzystą uczelnią. Działalność dydaktyczną - wówczas jeszcze pod nazwą: Katedra Geometrii Wykreślnej - rozpoczął w październiku 1945 roku. Katedra Geometrii Wykreślnej przez 24 lata działała w ramach Wydziału Budownictwa, jednak z chwilą utworzenia w 1969 r. Wydziału Matematyczno-Fizycznego weszła w jego skład, zaś od 1995 roku stała się samodzielną jednostką międzywydziałową i przyjęła nową, obecną nazwę. 

Z inicjatywy prof. Paleja powołane zostało w 1994 roku Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej z siedzibą w Ośrodku, tutaj także jest wydawany Biuletyn Towarzystwa (istnieje od 1996 r.).

Kierownicy Katedry Geometrii Wykreślnej i Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej:

prof. Stanisław Szerszeń – 1945 – 1959 

prof. Adam Zawadzki – 1959 – 1969 

prof. dr hab. inż. Marian Palej – 1969 – 1993 

dr hab. inż. Anna Błach prof. nzw. w Pol. Śl. – 1993 – 2003 

dr inż. Krzysztof Tytkowski – 2003 – 2006

dr inż. arch. Monika Sroka-Bizoń – 2006

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
O Ośrodku